Salmemaraton i Midtfyn Provsti 2014-2016

--------Salmemaraton er sat på pause - genoptages senere--------

Navnet i sig selv antyder det: der er tale om et langdistance-løb.
Med sine 791 salmer lægger Den Danske Salmebog op til at man kan nå langt omkring.
I stilart og i tid, for salmerne er udtryk for skiftende tiders forsøg på at formulere og bekende den kristne tro, og musikken spænder lige fra folkemusik-inspirerede melodier til de helt nye og moderne.

Geografisk har vi også planlagt at nå langt omkring, idet vi i løbet af maraton’et besøger de forskellige kirker i Midtfyn Provsti.

Hver gang vil have sit eget tema, inddelt efter salmebogens tema-inddeling og tilrettelagt efter kirkeårets gang.

Måske når vi ikke at synge alle salmerne i hvert tema, men vi tror vi kan love at komme længere ud i salmebogens kroge end de fleste nogensinde har været.

To præster og en organist vil præsentere hhv. salmerne og den kirke vi besøger.

Varighed pr. gang er ca. en time, hvorefter der vil være en kop kaffe/the i våbenhuset samt lejlighed til at drøfte salmemaraton-etapens indtryk.

Alle dage kl. 17.00 - ca. 18.30

__________________________

Datoer for salmemaraton:


2015
29. september: Søllinge kirke
(morgen- og aftensalmer, DDS nr. 734-791
v. Birte Jacobsen og Karin Larsen)

28. oktober: Gislev kirke
(kirken, DDS nr. 318-354 v. Matte Saurberg og Jens Buchwald)

25. november: Espe kirke
(mission og fællesskab, DDS nr. 355-385 v. Sigrid Hougaard og Mete Saurberg)

22. december : Ringe kirke
(Jesu fødsel, DDS nr. 114-130 v. Karin Larsen go Karen Blauenfeldt Dam)


2016
28. januar: Kværndrup kirke

(Hellig 3 konger, tro, årstiderne DDS nr. 130-138; 576-597; 712-720 v. Dorte Winther og Karen Blauenfeldt Dam)

25. februar: Sdr. Nærå valgmenighed
(gudstjenesten, DDS nr. 386-440 v. Dorte Winther og Ina Balle Aagaard)

31. marts: Sdr. Højrup kirke
(dåb og konfirmation, Guds kærlighed, DDS nr. 174-217 v. Ina Balle Aagaard og Karin Hasling)

26. april: Nazareth kirke i Ryslinge
(modgang og fred, næstekærlighed DDS nr. 636-711 v. Karin Hasling og Malene Rask Aastrup)

26. maj: Vantinge kirke
(årstiderne, DDS nr. 721-733 v. Malene Rask Aastrup og Sigrid Hougaard)Alle dage kl. 17.00-18.30