Ringe kirkes aktivitetskalender 2018 8. januar

Kl. 16.00

Ringe Kirkes juniorkor, sæsonstart

8. januar

Kl. 19.30

Gospelkoret, sæsonstart

9. januar

Kl. 15.30

Ringe Kirkes spirekor, sæsonstart

13. januar

Kl. 10.30

Nytårsparade, spejderne

15. januar

Kl. 14.00

Sangeftermiddag, sæsonstart

21. januar

Kl. 19.30

Koncert med Bo Horsevad og Lise Bech Bendix

5. februar

Kl. 19.00

Vinterkoncert med Ringe kirkes Spire, Junior- og Pigekor samt Midtfyns drengekor

20. februar

Kl. 11.00

Babysalmesang, sæsonstart

22. februar

Kl. 17.00

Aftensang i sideskibet, sæsonstart

23. februar

Kl. 16.30

Inspiration for kommende brudepar

4. marts

Kl. 16.00

Gospelkoncert

28. marts

Kl. 16.30

Cykelgudstjeneste med Anders Eyvind Nielsen

3. april

Kl. 17.00

Gud og spaghetti, sæsonstart

20. april

Kl. 16.00

4-bens samarbejde

25. april

Kl. 17.00

Børnekoncert Engle

4. maj

Kl. 19.30

Befrielseskoncert med Pro Cantu-koret

10. maj

Kl. 10.00

Kr. Himmelfartsdag medvirken af nordiske korsangere

21. maj

Se annonce

2. Pinsedags friluftsgudstjeneste

27. maj

Kl. 11.00

Ældreudflugt

14. juni

Kl. 18.00

Grillaften

13. august

Kl. 19.30

Gospelkoret, sæsonstart

20. august

Kl. 16.00

Ringe Kirkes Juniorkor, sæsonstart

21. august

Kl. 11.00

Babysalmesang, sæsonstart

21. august

Kl. 16.00

Ringe Kirkes Spirekor, sæsonstart

31. august

Kl. 19.30

Open By Night

4. september

Kl. 14.30

Minikonfirmander, sæsonstart

6. september

Kl. 14.30

Minikonfirmander, sæsonstart

6. september

Kl. 18.30

Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

10. september

Kl. 14.00

Sangeftermiddag, sæsonstart

12. september

Kl. 08.00

Luthers nøgle- se annonce vedrørende sted

20. september

Kl. 19.30

Koncert med Dopplers

27. september

Kl. 17.00

Aftensang i sideskibet, sæsonstart

 

7. oktober

Kl. 16.00

Gospelgudstjeneste

Aktivitetskalender - 2018

 

Mandag d. 8. januar kl. 16.00 – 17.00         Ringe kirkes Juniorkor, sæsonstart

 Ringe kirkes Juniorkor er for dig, der går i 5. klasse og opefter. (Koret øver i Ringe kirke)

 

Mandag d. 8. januar kl. 19.30 – 21.30         Gosplekoret,sæsonstart

Korstart for Gospelkoret (koret øver i Ringe kirke). For tilmelding, se korets hjemmeside: www.rk-gospel.dk

 

Tirsdag d. 9. januar kl. 15.30 – 16.30         Ringe kirkes Spirekor, sæsonstart

Ringe kirkes Spirekor er for dig, der går i 2. – 4. klasse. (Koret øver i Ringe kirke)

 

Lørdag d. 13. januar kl. 10.30     Spejdernes Nytårsparade

Det nye år skydes festligt i gang med Spejdernes Nytårsparade.
Festgudstjeneste i kirken i samarbejde med de blå spejdere Rethinge-gruppen, og de grønne spejdere KFUM samt Sct. Georgs Gildet. Efterfølgende er spejderne på løb rundt i byen.

 

Mandag d. 15. januar kl. 14.00    Sangeftermiddag, sæsonstart

Der vil blive afholdt 3 i foråret. Fællessang, hyggeligt samvær og kaffebord vil indgå i sangeftermiddagene, som starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Forskellige lokale folk spiller og synger for. Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at lægge et lille beløb for kaffen. Sangeftermiddagene afholdes i sognegården, Søvej 31. Datoer for eftermiddagene vil fremgå af kalenderen. Datoer for de øvrige eftermiddage i foråret er: mandag d. 12. marts og mandag den 16. april.

 

Søndag d. 21. januar kl. 19.30     Koncert med Bo Horsevad og Lise Bech Bendix 

Vinterlige sange for bas og sopran, står på programmet, når der inviteres til koncert, med de to sangpædagoger, der er tilknyttet Pige- og Juniorkoret ved Ringe kirke. Bo Horsevad er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium 2010 hos Annette Bo Nielsen og bachelor i musikvidenskab og dramaturgi. Han har sunget med i flere operaer, sommer- og festspil, lavet gadeopera, solist i oratorier m.m. Er sangpædagog i Den kulturelle rygsæk, leder flere børnekor og administrativ leder af Den fynske Sangskole, Faaborg Midtfyn.

Lise Bech Bendix har taget solisteksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2014 med undervisning af bl.a. Bodil Øland. Hun er 1. sopran i DR Koncertkoret, som laver koncerter, Cd -indspilninger og TV produktioner. Hun underviser på Nyborg Musikskole og er også tilknyttet som sangpædagog i Den kulturelle Rygsæk her i kommunen og i forbindelse med sang, bevægelse og læring. Lise har sunget et stort repertoire af opera, lieder, oratorier, sommerspil med mere.

 

Midtfyns Foredragsforening: se annoncering i våbenhuset og i dagspressen

Mandag d. 5. februar kl. 19.00   Vinterkoncert med Ringe kirkes Spire, Junior- og Pigekor

og Midtfyns drengekor

Koncerten ligger tæt på Kyndelmisse, så musikken vil kredse om lyset som tema.

 

Lørdag d. 17. februar kl. 11.00    Lørdags dåb
Seks gange om året tilbyder kirken gudstjeneste om lørdagen, særligt tilrettelagt med henblik på dåb. Gudstjenesterne varer ca. en halv time og alle er naturligvis velkomne til at deltage – dåbsgæster eller ej!
Datoerne for lørdagsdåb er: 31. marts, 16. juni. Se efterårets datoer i august.

Tirsdag d. 20. februar kl. 11.00   Babysalmesang i foråret, sæsonstart

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Karen Blauenfeldt Dam. Kirkens populære tilbud til nybagte møder/fædre med deres babyer i alderen ca. 0-9 mdr. Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang, musik og rytmik, alt sammen på børnenes præmisser. En lille fortælling fra præsten bliver der også tid til, ligesom der afrundes med fadervor og velsignelsen hver gang. Mens vi er i kirken er vi koncentrerede om sangen og musikken, uformel snak bliver der masser af tid til i den efterfølgende baby-café i sognegården, hvor alle er velkomne, og vores kirketjener har sat kaffe / frugt / småkager frem. Datoer: 27. februar, 6. marts, 13. marts, 21. marts (OBS – onsdag), 27.marts.

Holdstørrelse ca. 12 babyer så tilmelding er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

Torsdag d. 22. februar kl. 17.00   Aftensang i sideskibet, sæsonstart

Vi mødes når det mørkner udenfor og tænder de levende lys i lysgloben. Kirkerummet er ”vendt om”, således at kun sideskibet benyttes, hvilket giver fornemmelsen af en lille kirke i det store rum. Til disse aftensange medvirker musikalske folk fra lokalområdet. Derudover er der et par fællessalmer, læsninger og en kort refleksion over dagens tema. Det hele varer mellem 20-30 min., og er nogle små hyggelige og meget stemningsfulde gudstjenester. Datoer for forårets Aftensang i sideskibet er: 22. marts og 26. april.

 

Fredag d. 23. februar kl. 16.30    Skal I giftes? I kirken, måske?

Ringe kirke inviterer kommende brudepar til en inspirerende eftermiddag med jeres kommende bryllup som det altoverskyggende tema. Kirkens præster og en del af personalet vil være til stede ved arrangementet og fortælle om vielse/velsignelse i Folkekirken. Eftermiddagen vil indeholde alt fra viden om prøvelsesattester til vielses ritualets ord, viden om salmer og musik til at se på det smukke kirkerum.

Par der allerede har planlagt en vielse i løbet af 2018 vil modtage en invitation til arrangemen-tet.

 

Søndag d. 4. marts kl. 16.00       Gospelkoncert, Ringe kirkes Gospelkor

Ringe Kirkes Gospelkor under ledelse af Anders Gustavsen-Sprotte fylder kirken med festlig og livsglad sang og rytmer. Repertoiret spænder bredt fra groovy moderne gospel til gode gamle spirituals og intense ballader.

 

Onsdag d. 28. marts kl. 16.30      Cykelgudstjeneste i Ringe kirke

Anders Eyvind Nielsen har lovet at holde cykelgudstjeneste igen i Ringe kirke, så cykelklubbens sæson kan starte som tidligere. Men det er vigtigt at understrege at: Alle cykelinteresserede er velkomne.

 

Tirsdag d. 3. april kl. 17.00        Gud & spaghetti, sæsonstart

Hyggelige familiegudstjenester i børnehøjde, efterfulgt af gratis fællesspisning i sognegården. Vi begynder i kirken kl. 17.00 og kl. ca. 17.45 står Mette klar i sognegården med spaghetti og kødsovs (og salatbar og brød!) til os. Efter vi har spist giver alle lige en hånd med til den fælles oprydning, og vi er færdige senest kl. 19.00. Ønsker I at spise med er der tilmelding senest dagen før til Mette Schwartz Schnefeldt sms på 21 45 21 80 eller mail metteschwartz@mail.tele.dk eller på Ringe Kirkes facebook-side.
Datoerne for forårets Gud & spaghetti er: 11. april og 19. april.

 

 

 

Fredag d. 20. april kl. 16.00       4 bens samarbejde

Ringe kirke er en del af et samarbejde, der har udviklet sig mellem de fire kunstarter scenekunst, musik, billedkunst og litteratur med fokus på de 10 til 18- årige aktører. De sidste par år er det blevet fantastisk totalteater gennem hele byen, på biblioteket, i kirken og i biografen.  I år bliver der fabuleret over emnet: ”Tid”.

 

 

Onsdag d. 25. april kl. 17.00       Børnekoncert Engle                        

ENGLE musikfortæller om de engle, der er og har været. Om det, der er blevet sagt om engle og det, vi siger nu.

ENGLE er en musikperformance i 3 dele: Først ikoniske englesalmer og engleberetninger fra Biblen, der næst en musikmime “Englen, pigen og drengen” og til sidst “engle omkring os” – hos Astrid Lindgren, i salmerne og i os selv.

Forestillingen spilles af Anja Præst på klarinet & basklarinet, Maren Hallberg på harmonika og Tine K. Skau på blokfløjter & div. blæs.

Forestillingen varer ca. 35 min. og henvender sig primært til familier og børn i 0 – 4. klasse – alderen, men alle er velkomne. Se mere på: https://youtu.be/OjakVbsWgNM

 

Fredag d. 4. maj kl. 19.30         Befrielseskoncert                             

Traditionen tro fejres Danmarks befrielse d. 4. maj med en koncert i Ringe kirke.

Pro Cantu - koret, som er et blandet kor på ca. 25 medlemmer, har lovet at blande en buket af danske sange. Koret har eksisteret i over 40 år og ledes i dag af Erik H. A. Jakobsen.

 Efter arrangementet i kirken lægges der en buket blomster ved mindestenen uden for våbenhuset, og der bydes på et glas vin og lidt snacks i våbenhuset. Der er gratis entré.

 

Torsdag d. 10. maj kl. 10.00       Kristi Himmelfartsdag

Højmesse med besøg af kor, der deltager i Nordisk Kirkesangsfest.                         

 

Mandag d. 21. maj kl.  2. pinsedag Friluftsgudstjeneste

Tid og sted: se annoncering.

 

Søndag d. 27. maj kl. 11.00        Ældreudflugt

Efter gudstjenesten går turen med bus ud i det blå! Der spises middag et hyggeligt sted, og efter en tur rundt med bussen, drikkes der kaffe. Hjemkomst ca. kl. 17.30. Prisen er 150 kr. pr. person. Tilmelding til kordegn Aksel Krogenlund Larsen tlf. 6262 1526/ akkl@km.dk

 

Torsdag d. 14. juni kl. 18.00       Grillaften

Alle er velkomne til at være med til en hyggelig aften med grillmad og lidt underholdning. Der kan købes drikkevarer, og vi sørger for kød til grillen samt tilbehør, derfor beder vi om tilmelding til kordegn Aksel Krogenlund Larsen tlf. 6262 1526/akkl@km.dk senest mandag d. 11. juni.

Pris for maden: 75,- kr.

 

Mandag d. 13. august kl. 19.30 – 21.30        Ringe kirkes Gospelkor

Se nærmere på www.rk-gospel.dk

 

Mandag d. 20. august kl. 16.00 – 17.00        Juniorkor, sæsonstart

Går du i 5. klasse eller opefter, så er der kor for dig mandag eftermiddag. Vi skal lave koncerter, på korstævner, gå Lucia m.m.

 

 

Tirsdag d. 21. august kl. 16.00 – 16.45        Spirekor, sæsonstart

Spirekoret: Går du i 2. – 4. klasse, så er der kor for dig om tirsdagen. Vi skal lave koncerter, på korstævner, gå Lucia m.m.

 

Lørdag d. 25. august kl. 11.00     Lørdags dåb
Seks gange om året tilbyder kirken gudstjeneste om lørdagen, særligt tilrettelagt med henblik på dåb. Gudstjenesterne varer ca. en halv time og alle er naturligvis velkomne til at deltage – dåbsgæster eller ej!
Datoerne for lørdagsdåb i efteråret er: 20. oktober, 24. november.

 

Fredag d. 31. august kl. 19.30 – 22.00         Open by Night

Ved Open by Night inviterer også Ringe kirke indenfor og medlemmer af menighedsrådet byder på en kop kaffe eller the i våbenhuset. Kl. 19.30 til ca. 20.00 synger Ringe kirkes gospelkor, derefter er kirken oplyst udelukkende af levende lys. Kl. 21.00 – 21.25 vil der være meditativ musik og hele aftenen er man velkommen til at komme og gå, som man har lyst. Kl. 21.30 er der en aftenandagt og kl. 22.00 lukker kirken. Der plejer at være rigtig mange folk i kirken denne aften, hvor det er muligt at opleve kirkerummet på en helt ny og anderledes måde.

Hvad der lægges i kirkens bøsser denne aften går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

 

Tirsdag d. 21. august kl. 11.00    Babysalmesang i efteråret, sæsonstart

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirkens populære tilbud til nybagte møder/fædre med deres babyer i alderen ca. 0-9 mdr. Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang, musik og rytmik, alt sammen på børnenes præmisser. En lille fortælling fra præsten bliver der også tid til, ligesom der afrundes med fadervor og velsignelsen hver gang. Mens vi er i kirken er vi koncentrerede om sangen og musikken, uformel snak bliver der masser af tid til i den efterfølgende baby-café i sognegården, hvor alle er velkomne, og vores kirketjener har sat kaffe / frugt / småkager frem. Datoer: 4. september, 25. september og 9. oktober.

Holdstørrelse ca. 12 babyer så tilmelding er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

 

Tirsdag d. 4. september kl. 14.30  og
Torsdag d. 6. september kl. 14.30 Minikonfirmander, sæsonstart

Går du i 3. klasse på en af skolerne her i Ringe, eller bor du i Ringe sogn og går i skole et andet sted, kan du blive mini-konfirmand her i kirken. Når man er mini-konfirmand kan man også være ”kirke-hjælper” til gudstjenesterne om søndagen, hvis man har lyst. For undervisningen står minikonfirmandlærer Birthe Hestbech og sognepræst Lene Kjær Andersen.
Vi ved at også 3-klasses børn går til mange forskellige ting i deres fritid og er travle små mennesker, men vær opmærksom på at tilbuddet om mini-konfirmand af praktiske årsager er et ”engangs-tilbud” tre måneder om efteråret til 3. klasserne. De kan ikke – som med så mange andre fritidsaktiviteter – følge det hverken på et tidligere tidspunkt eller senere.

Børnene får tilsendt en informationsfolder, og vi slutter forløbet med en fælles gudstjeneste søndag d. 25. november kl. 10.00.

 

Torsdag d. 6. september kl. 18.30             Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

Sognets årlige friluftsgudstjeneste foregår ud for sognegården i det grønne hjørne ved Ringe Sø. Arrangementet sker i samarbejde med KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gildet. Piger fra kirkens kor, Odense Musikkreds Brassband og kirkens præster deltager. Efter gudstjenesten serveres gratis kaffe og lidt hjemmebagte lækkerier. Medbring gerne noget at sidde på. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi over i Sognegården.

 

 

 

Mandag d. 10. september kl. 14.00             Sangeftermiddag, sæsonstart

Der vil blive afholdt 3 i efteråret. Fællessang, hyggeligt samvær og kaffebord vil indgå i sangeftermiddagene, som starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Forskellige lokale folk spiller og synger for. Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at lægge et lille beløb for kaffen. Sangeftermiddagene afholdes i sognegården, Søvej 31. Datoer for eftermiddagene vil fremgå af kalenderen. Datoer for de øvrige eftermiddage i efteråret er: mandag d. 8. oktober og mandag d. 12. november.

 

Onsdag d. 12. september kl. 8.00              Luthers nøgle

- et rollespil for alle 7. klasser i provstiet

Med hjælp fra omkring 50 frivillige omdanner vi i år området omkring Ringe kirke og sognegården/præstegården/kirkegården til et stort summende middelalder samfund, med katolsk og luthersk kirke; med pater, præster, djævel, bønder, pestramte, handlende og så vores ca. 400 elever, der som rejsende pilgrimme møder både Peder Palladius og kæmper mod Skipper Klements bondehær.
Eleverne lærer om livet i senmiddelalderen og reformationen i Danmark.
Hvis du har lyst til at være med som frivillig i år, så giv besked til en af præsterne (Karen, 5185 8556 / Lene, 3070 9780), så finder vi i samarbejde med dig en rolle du kunne have lyst til at udfylde.
Der er ikke kun brug for ”udklædte frivillige” – enhver, der kunne have lyst til at give en hjælpende hånd med at brygge kaffe til de mange frivillige fx, er meget velkomne.
NB. Frivillige – især nye udklædte frivillige, skal påregne at bruge lidt tid på at blive sat ind i rollen dagen før.

En sjov dag, hvor der er frit løb for ens indre legebarn og hvor man kan opleve provstiets præster, menighedsrådsmedlemmer og andre godtfolk fra en ny side!

 

Torsdag d. 20. september kl. 19.30            Koncert med Dopplers 

Dopplers består af 12 sangere, ledet af Astrid Vang-Pedersen. Gruppen præsenterer et alsidigt repertoire indenfor flere genrer, herunder pop, folkemusik, etnisk og klassisk musik, og arbejder gerne i krydsfeltet mellem genrer. Et særligt fokus er på kommunikativ optræden gennem introduktioner, inspirerende koreografier og publikumsinteraktion. Gruppen komponerer og arrangerer det meste materiale selv, men inddrager også kendte værker. Dopplers har vundet guldmedalje ved den internationale korkonkurrence i Randers 2012, og 2. pladsen samt en pris for "mest innovative performance" ved Aarhus Vokal Festival 2015.

Koncerten er støttet af Lunde Brand.  Entré 100 kr.

 

Torsdag d. 27 september kl. 17.00  Aftensang i sideskibet, sæsonstart

Vi mødes når det mørkner udenfor og tænder de levende lys i lysgloben. Kirkerummet er ”vendt om”, således at kun sideskibet benyttes, hvilket giver fornemmelsen af en lille kirke i det store rum. Til disse aftensange medvirker musikalske folk fra lokalområdet. Derudover er der et par fællessalmer, læsninger og en kort refleksion over dagens tema. Det hele varer mellem 20-30 min., og er nogle små hyggelige og meget stemningsfulde gudstjenester. Datoer for forårets Aftensang i sideskibet er: 25. oktober og 29. november.

 

Søndag d. 7. oktober kl. 16.00     Gospelgudstjeneste

Ved denne gudstjeneste vil Ringe kirkes Gospelkor står for den musikalske side af gudstjenesten, som er bygget op over et tema. Koret ledes af Anders Gustavsen-Sprotte. Læs mere om koret på www.rk-gospel.dk . Præst ved gudstjenesten er Karen Blauenfeldt Dam.

 

 

Onsdag d. 24. oktober kl. 17.00   Gud & Spaghetti

Hyggelige familiegudstjenester i børnehøjde, efterfulgt af gratis fællesspisning i sognegården. Vi begynder i kirken kl. 17.00 og kl. ca. 17.45 står Mette klar i sognegården med spaghetti og kødsovs (og salatbar og brød!) til os. Efter vi har spist giver alle lige en hånd med til den fælles oprydning, og vi er færdige senest kl. 19.00. Ønsker I at spise med er der tilmelding senest dagen før til Mette Schwartz Schnefeldt sms på 21 45 21 80 eller mail metteschwartz@mail.tele.dk eller på Ringe Kirkes facebook-side.
Datoerne for efterårets Gud & spaghetti er: 31. oktober og 6. november.

Torsdag d. 1. november      Spil og syng dansk i Ringe kirke

Kl. 9.30 inviteres til ”De små synger”. Musik, leg og bevægelse med Birgitte Grinderslev for dagplejebørn, deres forældre eller dagplejemødre.

Kl. 17.00 ”De unge synger”. Fyraftenskoncert med Ringe kirkes Spire- og Juniorkor og masser af fællessang.

 

Søndag d. 4. november kl. 16.00   Alle Helgensstemning

En smuk, meditativ musikgudstjeneste i anledningen af Alle Helgen, hvor vi mindes de mennesker, vi har mistet, med særlige musikindslag, læsninger, oplæsning af navnene på årets døde, bøn og fællessalmer. Der er mulighed for at købe gravlys i våbenhuset på vej ud af kirken.

 

Søndag d. 18. november kl. 15.00  Koncert med PRISME                          

PRISME er et fynsk ensemble, hvor musikerne har både klassisk og folkemusikalsk baggrund, og repertoiret er sammensat af enkel og stemningsfuld musik, primært nordisk og keltisk folketone, egne kompositioner og smukke arrangementer af danske salmer, ligesom fællessalmer indgår som en naturlig del af programmet. Instrumentsammensætningen er lidt ud over det sædvanlige med keltisk harpe, violin/bratsch, harmonika og orgel.

Musikken bliver ofte betegnet som "hjertemusik" - det er musik som taler til hjertet i et enkelt og umiddelbart sprog med plads til ro og fordybelse.

 

Lørdag d. 1. december kl. 11.00      Adventskalender for børn

Alle de fire adventslørdage, sidste gang lørdag den 22. december

Hver adventslørdag fra 11.00-12.30 har Ringe kirke et nyt tiltag for børn, hvor vi hver lørdag i løbet af advent åbner en ny låge i kirkens adventskalender. Hver gang vil gerne være et nyt tema, inspireret af Ringe kirkes nyindkøbte julekrybbe. Der vil være fortælling, kreativ fremstilling af de enkelte temaer, og vi skal også synge nogle af de smukke advents – og julesalmer. Adventskalenderen henvender sig fortrinsvis til store børnehavebørn og små skolebørn, men både mindre og større børn er naturligvis også meget velkomne. Det er gratis at deltage.

Adventskalenderen kaldes også ”Gud passer børn” og er blevet til i samarbejde med Ringe Handelsstandsforening.

Søndag d. 2. december kl. 19.30      Gymnasiets adventskoncert

Midtfyns Gymnasiums kor, musikklasserne og diverse solister og instrumentalister fremfører et festligt, varieret og ”julet” program. Dirigenter: Hans Christian Børch og Alice Jakobsen.

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

 

 

Torsdag d. 6. december kl. 19.00    Musikskolens Julekoncert

Elever fra Faaborg Midtfyn Musikskole laver en lille julekoncert med soloinstrumenter og mindre samspilsgrupper i Ringe kirke. Således vil der også i år være mulighed for at høre, hvad de unge mennesker har arbejdet med i løbet af efteråret. Koncerten vil selvfølgelig henvende sig til forældre og søskende, men alle interesserede er velkomne til at møde op og lytte med.

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

Fredag d. 21. december kl. 10 – 12.00      Syng julen ind i sognegården

Alle er velkomne til at være med til en hyggestund i sognegården, hvor julen synges ind. Birthe er vært og Kirsten sidder ved klaveret. Formiddagen sluttes af med Birthes gode suppe.

 

Søndag d. 16. december kl.16.00      Kirkens egen Julekoncert

Den rette julestemning kan næsten ikke undgå at indfinde sig, når julen synges ind med Ringe kirkes Spire-, Junior- og Pigekor. En times koncert med luciaoptog, korsang, solister og instrumentalister, der synger og spiller julen ind i forskellige genrer og varierede udsættelser.

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

 

 

Det sker i kirken

BegivenhedDato

Gudstjeneste

21. okt 10:00
11:00
21. okt 10:00 -
11:00

Gud og Spaghetti 24/10 - 31/10 - 6/11 tilmeld 2145 2180

24. okt 17:00
18:00
24. okt 17:00 -
18:00

Aftensang i sideskibet

25. okt 17:00
18:00
25. okt 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

28. okt 10:00
11:00
28. okt 10:00 -
11:00

Gud og Spaghetti 24/10 - 31/10 - 6/11 tilmeld 2145 2180

31. okt 17:00
18:00
31. okt 17:00 -
18:00

Alle Helgen gudstjeneste

4. nov 10:00
11:00
4. nov 10:00 -
11:00

Alle Helgens stemning

4. nov 16:00
17:00
4. nov 16:00 -
17:00

Gud og Spaghetti 24/10 - 31/10 - 6/11 tilmeld 2145 2180

6. nov 17:00
18:00
6. nov 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

11. nov 10:00
11:00
11. nov 10:00 -
11:00

Sangeftermiddage 10/9 - 8/10 - 12/11

12. nov 14:00
15:00
12. nov 14:00 -
15:00

Gudstjeneste

18. nov 10:00
11:00
18. nov 10:00 -
11:00

Koncert Prisme

18. nov 15:00
17:00
18. nov 15:00 -
17:00

Lørdagsdåb 17/2 - 31/3 - 16/6 - 25/8 - 20/10 - 24/11

24. nov 11:00
12:00
24. nov 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

25. nov 10:00
11:00
25. nov 10:00 -
11:00

Aftensang i sideskibet

29. nov 17:00
18:00
29. nov 17:00 -
18:00

Adventskalender for børn alle lørdage op til jul

1. dec 11:00
12:00
1. dec 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

2. dec 10:00
11:00
2. dec 10:00 -
11:00

Gymnasiets adventskoncert

2. dec 19:30
20:30
2. dec 19:30 -
20:30

Musikskolens Julekoncert

6. dec 19:00
20:00
6. dec 19:00 -
20:00

Adventskalender for børn alle lørdage op til jul

8. dec 11:00
12:00
8. dec 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

9. dec 10:00
11:00
9. dec 10:00 -
11:00

Adventskalender for børn alle lørdage op til jul

15. dec 11:00
12:00
15. dec 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

16. dec 10:00
11:00
16. dec 10:00 -
11:00

Ringe Kirkes egen julekoncert

16. dec 16:00
17:00
16. dec 16:00 -
17:00

Syng julen ind i Sognegården

21. dec 10:00
11:00
21. dec 10:00 -
11:00

Adventskalender for børn alle lørdage op til jul

22. dec 11:00
12:00
22. dec 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

23. dec 10:00
11:00
23. dec 10:00 -
11:00

FamilieGudstjeneste

24. dec 11:00
12:00
24. dec 11:00 -
12:00

Juleaften Gudstjeneste

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Juleaften Gudstjeneste

24. dec 14:15
15:15
24. dec 14:15 -
15:15

Juleaften Gudstjeneste

24. dec 15:30
16:30
24. dec 15:30 -
16:30

Gudstjeneste Juledag

25. dec 10:00
11:00
25. dec 10:00 -
11:00

2. juledag Gudstjeneste

26. dec 10:00
11:00
26. dec 10:00 -
11:00

Gudstjeneste julesøndag

30. dec 10:00
11:00
30. dec 10:00 -
11:00

Gudstjeneste Nytårsdag

1. jan 16:00
17:00
1. jan 16:00 -
17:00

Sangeftermiddage 10/9 - 8/10 - 12/11

31. aug 14:00
15:00
31. aug 14:00 -
15:00

Kommende 10 arrangementer:

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

21. okt 10:00
11:00
21. okt 10:00 -
11:00

Gud og Spaghetti 24/10 - 31/10 - 6/11 tilmeld 2145 2180

24. okt 17:00
18:00
24. okt 17:00 -
18:00

Aftensang i sideskibet

25. okt 17:00
18:00
25. okt 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

28. okt 10:00
11:00
28. okt 10:00 -
11:00

Gud og Spaghetti 24/10 - 31/10 - 6/11 tilmeld 2145 2180

31. okt 17:00
18:00
31. okt 17:00 -
18:00

Alle Helgen gudstjeneste

4. nov 10:00
11:00
4. nov 10:00 -
11:00

Alle Helgens stemning

4. nov 16:00
17:00
4. nov 16:00 -
17:00

Gud og Spaghetti 24/10 - 31/10 - 6/11 tilmeld 2145 2180

6. nov 17:00
18:00
6. nov 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

11. nov 10:00
11:00
11. nov 10:00 -
11:00

Sangeftermiddage 10/9 - 8/10 - 12/11

12. nov 14:00
15:00
12. nov 14:00 -
15:00
Viser 1 til 10 af 36
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-36 -> >>