Ringe kirkes aktivitetskalender 2019

 

 

7. januar

Kl. 16.00

Ringe Kirkes juniorkor,

sæsonstart

7. januar

Kl. 19.30

Gospelkoret,

sæsonstart

8. januar

Kl. 16.00

Ringe Kirkes spirekor,

sæsonstart

12. januar

Kl. 10.30

Nytårsparade, spejderne

14. januar

Kl. 14.00

Sangeftermiddag,

sæsonstart

19. januar

Kl. 16.00

Koncert med

Haderslev Drengekor

og Michala Petri

6. februar

Kl. 19.00

Kyndelmissekoncert med

Musikskoleelever og

Midtfyns Drengekor

19. februar

Kl. 10.00

Babysalmesang,

sæsonstart

20. februar

Kl. 16.30

Bryllupsmesse, inspiration

for kommende brudepar

26. februar

Kl. 19.00

”Rygter om Gud,” foredrag

v. Johannes Værge,

Vantinge kirke.

28. februar

Kl. 17.00

Aftensang i sideskibet,

sæsonstart

3. marts

Kl. 16.00

Gospelkoncert

18. marts

Kl. 17.00

Forårskoncert med

Ringe kirkes

Spire, Junior- og Pigekor

19. marts

Kl. 19.00

”Billedsprog i nye salmer.”

foredrag v. Lisbeth

Smedegaard Andersen,

Ringe Sognegård

27. marts

Kl. 16.30

Cykelgudstjeneste med

Anders Eyvind Nielsen

13. april

Kl. 17.00

Pigekorets

jubilæumskoncert

23. april

Kl. 17.00

Gud og Spaghetti,

sæsonstart

4. maj

Kl. 19.30

Befrielseskoncert med

”Firmaets mænd”

26. maj

Kl. 11.00

Ældreudflugt

10. juni

 

2. pinsedag,

Friluftsgudstjeneste

denne gang i Årslev - haven bag præsteboligen.

20. juni

Kl. 18.00

Grillaften

12. august

Kl. 17.30

Ringe kirkes pigekor,

sæsonstart

12. august

Kl. 19.30

Gospelkoret,

sæsonstart

19. august

Kl. 16.00

Ringe Kirkes Juniorkor,

sæsonstart

20. august

Kl. 16.00

Ringe Kirkes Spirekor,

sæsonstart

27. august

Kl. 10.00

Babysalmesang, sæsonstart

30. august

Kl. 19.30

Open By Night

5. september

Kl. 18.30

Friluftsgudstjeneste

ved Ringe Sø

9. september

Kl. 14.00

Sangeftermiddag,

sæsonstart

10. og 12. september

Kl. 14.30

Minikonfirmander,

sæsonstart

26. september

Kl. 17.00

Aftensang i sideskibet,

sæsonstart

6. oktober

Kl. 16.00

Gospelgudstjeneste

8. oktober

Kl. 10.00

Babymotorik og Sang

22. oktober

Kl. 17.00

Gud og spaghetti,

sæsonstart

29. oktober

Kl. 17.00

Fyraftenskoncert med

Ringe kirkes

Spire- og Juniorkor

31. oktober

Kl. 9.30

”De små synger”

Syng og spil dansk

5. november

Kl. 10.00

”Babysalmesang –

Julespecial,” sæsonstart

14. november

Kl. 19.30

Koncert Bach

møder Carl Nielsen

30. november

Kl. 11.00

Adventskalender

for børn, sæsonstart

1. december

Kl. 19.30

Gymnasiets adventskoncert

5. december

Kl. 19.00

Musikskolens julekoncert

15. december

Kl. 16.00

Kirkens egen julekoncert

20. december

Kl. 10.00

Syng julen

ind i Sognegården

 

  

 

 

Aktivitetskalender – 2019

 

 

 

Mandag d. 7. januar kl. 16.00 – 17.00

 

Sæsonstart for Ringe kirkes Juniorkor (koret øver i Ringe kirke)

 

Ringe kirkes Juniorkor er for dig, der går i 4. klasse og opefter.

 

 

 

Mandag d. 7. januar kl. 19.30 – 21.30

 

Korstart for Gospelkoret (koret øver i Ringe kirke). For tilmelding, se korets hjemmeside: www.rk-gospel.dk

 

 

 

Tirsdag d. 8. januar kl. 16.00 – 17.00

 

Sæsonstart for Ringe kirkes Spirekor (koret øver i Ringe kirke)

 

Ringe kirkes Spirekor er for dig, der går i 1. – 3. klasse.

 

 

 

Lørdag d. 12. januar kl. 10.30      Spejdernes Nytårsparade

 

Det nye år skydes festligt i gang med en festgudstjeneste i kirken i samarbejde med byens spejdergrupper samt Sct. Georgs Gildet. Efterfølgende er spejderne på løb rundt i byen.

 

 

 

Mandag d. 14. januar kl. 14.00    Sæsonstart på sangeftermiddage

 

De øvrige datoer for foråret er mandag den 11. marts og den 15. april. Sangeftermiddagene med fællessang, hyggeligt samvær og kaffebord slutter kl. 16.00. Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at lægge et lille beløb for kaffen. Sangeftermiddagene, hvor forskellige lokale spiller og synger for, afholdes i sognegården.

 

 

 

Lørdag d. 19. januar kl. 16.00.    Koncert med Haderslev Drengekor og Michala Petri.

 

Haderslev Drengekor, der tæller 65 medlemmer i alderen 9 - 62 år. Koret har netop fejret sin 10 års fødselsdag, som er blevet markeret med et crossover-projekt mellem den verdensberømte musiker og det populære drengekor. Koret har 20 - 30 koncerter om året og har i sin korte levetid bl.a. sunget koncerter i samtlige de danske domkirker og i et væld af kirker i udlandet. Koret, der ledes af Henrik Skjærbæk Madsen, har også ved flere lejligheder sunget for kongefamilien.

 

Den verdenskendte fløjtespiller Michala Petri har i mange år været en førende virtuos på sit instrument, blokfløjten, og hun har en strålende karriere som travl omrejsende solist med koncerter overalt i verden samt en perlerække af meget roste CD-indspilninger bag sig.

 

Michala Petri er 2 gange nomineret til Nordisk Råds Musikpris - sidst i 2015. I 2011 blev hun udnævnt til Ridder af 1. grad.

 

Musikken ved koncerten vil være festlig og velkendt og byde på en del klassikere og danske sange. Man vil høre begge parter udfolde sig hver for sig og sammen.

 

Entre: 150 kr. Salg ved døren eller på billetten.dk

 

 

 

Onsdag d. 6. februar kl. 19.00     Kyndelmissekoncert med elever fra Musikskolen og Midtfyns Drengekor

 

En koncert i samarbejde med Faaborg Midtfyn Musikskole. Musikskolen har projektuge, hvor der arbejdes på tværs og koncerten vil være et resultat af dette.  Desuden medvirker også et klarinetorkester samt Midtfyns Drengekor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdags d. 16. februar kl. 11.00   Lørdags dåb
Seks gange om året tilbyder kirken gudstjeneste om lørdagen, særligt tilrettelagt med henblik på dåb. Gudstjenesterne starter kl. 11.00 og varer ca. en halv time og alle er naturligvis velkomne til at deltage – dåbsgæster eller ej!
Datoerne for lørdagsdåb er: 20. april og 15. juni. Se efterårets datoer under august.

 

 

Tirsdag d. 19. februar kl. 10.00   Babysalmesang i foråret, sæsonstart

 

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Karen Blauenfeldt Dam. Kirkens populære tilbud til nybagte mødre/fædre med deres babyer i alderen 0-9 mdr.

 

Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang, musik og rytmik, alt sammen på børnenes præmisser.

 

En lille fortælling fra præsten bliver der også tid til, ligesom der afrundes med Fadervor og velsignelsen hver gang. I kirken koncentrerer vi os om sang og musik, uformel snak bliver der masser af tid til i den efterfølgende baby-café i sognegården, hvor alle er velkomne, og vores kirketjener har sat kaffe, frugt og småkager frem.

 

Øvrige datoer er: 26. februar, 5. marts, 12. marts, 19. marts og 26. marts.

 

Holdstørrelse: ca. 12 babyer så tilmelding er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

 


Onsdag d. 20. februar kl. 16.30   Bryllupsmesse for kommende brudepar

 

Arrangement for jer, der skal eller påtænker at blive gift. Hvilke salmer, hvilke papirer, hvor skal vi sidde m.m.? I spørger, vi svarer.

 

 

 

Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00   Midtfyns foredragsforening

 

Vantinge kirke, ”Rygter om Gud.” Ser Gud alt? Det er livets kræfter, der sejrer. Foredrag ved Johannes Værge, tidligere sognepræst ved Vor Frue Kirke, København. Forfatter til bog med samme titel som foredraget.

 

Næste foredrag (former sig som en salmesangsaften) er tirsdag den 19. marts kl. 19.00 ved forfatter, foredragsholder, salmedigter og tidligere sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen. ”Billedsprog i nye salmer.” Foredraget er en del af provstiets salmemaraton med nye salmer. Foredraget finder sted i Ringe Sognegård.

 

Ta’ en folder, der ligger i våbenhuset og i sognegården.

 

 

 

Torsdag d. 28. februar kl. 17.00   Aftensang i sideskibet, sæsonstart

 

Når det mørkner uden for mødes vi og tænder de levende lys i lysgloben. Til disse aftensange medvirker lokale musikalske folk. Vi synger et par fællessalmer, og i forbindelse med læsning reflekteres der kort over dagens tema. Det er en kort hyggelig og stemningsfyldt gudstjeneste, der varer 20 – 30 minutter.

 

Forårets datoer er 28. marts og 25. april.

 

 

Søndag d. 3. marts kl. 16.00       Gospelkoncert, Ringe kirkes Gospelkor

 

Ringe Kirkes Gospelkor holder koncert under ledelse af Anders Gustavsen-Sprotte. Koret synger gospelsange, der fylder kirken med livsglad sang og rytmer, et repertoire der spænder fra moderne gospel til de gode gamle spirituals.

 

 

 

Mandag d. 18. marts kl. 17.00     Forårskoncert med Ringe kirkes Spire, Junior- og Pigekor.

 

 

 

Onsdag d. 27. marts kl. 16.30      Cykelgudstjeneste i Ringe kirke

 

Anders Eyvind Nielsen har lovet igen i år at holde cykelgudstjeneste i Ringe kirke, dermed kan cykelklubbens sæson starte som den plejer Alle cykelinteresserede er velkomne.

 

 

 

 

 

Lørdag den 13. april kl. 17.00      Pigekorets jubilæumskoncert

 

Ringe kirkes pigekor blev oprettet på initiativ af den daværende organist, Henning Nielsen, og koret sang første gang offentligt i påsken 1969. Koret kan derfor fejre sit 50 års jubilæum til foråret. Dette sker den 13. april, hvor gamle og nuværende korpiger samles for at øve hele dagen til en fælles koncert kl. 17.00, hvor alle er velkomne.

 

Ved koncerten kommer den kendte komponist og dirigent John Høybye og nogle af Danmarks allerbedste jazzbandsmusikere Mads Granum, klaver, Mads Haaber, sax, Flemming Nilsson, percussion og Mikkel Nielsen, bas, og Lauritz Thomsen som sangsolist. Fælleskoret vil opføre det rytmiske påskeværk ”Håb” af John Høybye. Derudover vil det nuværende pigekor også synge et par sange. Om aftenen vil der være en jubilæumsfest for de, der gennem årene har været med i Pigekoret. Tilmelding gerne allerede nu (dog senest 23. marts) til retoft@midtfyn.net/ tlf: 5185 8255

 

 

 

Tirsdag d. 23. april kl. 17.00      Gud & spaghetti, sæsonstart

 

Hyggelige familiegudstjenester i børnehøjde, efterfulgt af gratis fællesspisning i sognegården.

 

Vi begynder i kirken kl. 17.00, og ca. kl. 17.45 serveres der af Mette spaghetti og kødsovs samt salatbar og brød. Derefter er der fælles oprydning, så arrangementet slutter senest kl. 19.00.

 

Ønsker man at spise med, er der tilmelding seneste dagen før til Mette Schwartz Schnefeldt, SMS på 21 45 21 80 eller på mailen metteschwartz@mail.tele.dk eller på Ringe Kirkes facebook-side.

 

Forårets øvrige datoer er: onsdag 1. maj og torsdag 9. maj

 

 

 

Lørdag d. 4. maj kl. 19.30         Befrielseskoncert                              

 

Danmarks befrielse og lysets komme fejres med en koncert i Ringe kirke med ”Firmaets mænd”.

 

De består af Pavel Refsgaard Jensen, organist ved Ø. Skerninge og Egense kirker og hans svigerfar Palle Jensen, tidligere provst og sognepræst i Nr. Broby. Pavel har arrangeret en række stykker for orgel, hvor kirkelige og folkelige melodier væver sig ind i hinanden. Palle Jensen forbinder musikken med små fortalte stemningsbilleder og associationer.

 

Efter arrangementet i kirken lægges der en buket blomster ved mindestenen uden for våbenhuset, og der bydes på et glas vin og lidt snacks i våbenhuset. Der er gratis entré.

 

 

 

Søndag den 26. maj kl. 11.00      Ældreudflugt

 

Efter gudstjeneste går turen med bus ud i det blå! Der spises middag et hyggeligt sted, og efter ruren rundt med bussen, drikkes der kaffe. Hjemkomst ca. kl. 17.30.

 

Prisen er 200 kr. pr. person. Tilmelding til kordegn Aksel Krogenlund Larsen tlf. 62626 1526 eller akkl@km.dk

 

 

 

Mandag d. 10. juni      2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste

 

 

 

Friluftsgudstjeneste i Årslev

 

Årslev sogn bliver i år vært ved den årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Midtfyn provsti. Gudstjenesten holdes i præstens have, bag ved præsteboligen, Gl. Byvej 28 B. Der medvirker et folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister. Enhver interesseret indbydes til at være med i folkekoret, som øver torsdag d. 6. juni kl. 19-21 i sognehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A. Tilmelding til folkekoret senest d. 27. maj til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152 eller pr. mail: up1955@gmail.com.

 

Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det grønne. Medbring stol eller tæppe og kaffekurv!          

 

I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Årslev kirke, og kaffen kan indtages i sognehuset. Man kan parkere ved Årslev kirke og ved sognehuset.

 

 

 

 

 

Torsdag den 20. juni kl. 18.00     Grill-aften.

 

Alle er velkomne til at være til en hyggelig aften med grillmad (så håber vi på, at det kan lykkedes i 2019, da der ikke kunne grilles i 2018 pga. tørken!) Der kan købes drikkevarer, vi sørger for maden. Der vil være musikalsk underholdning og fællessang i løbet af aftenen.

 

Tilmelding til kordegn Aksel Krogenlund Larsen tlf. 6262 1526 eller akkl@km.dk senest mandag d. 16. juni. Prisen for maden er 75, - kr.

 

 

 

Mandag d. 12. august kl. 17.30-19.00         Sæsonstart Ringe kirkes pigekor

 

Henv. Til Kirsten 51858255/mail: retoft@midtfyn.net

 

 

 

Mandag d. 12. august kl. 19.30 – 21.30        Sæsonstart Ringe kirkes Gospelkor

 

Se nærmere på www.rk-gospel.dk

 

 

 

Lørdag d. 17. august kl. 11.00     Lørdagsdåb
Seks gange om året tilbyder kirken gudstjeneste om lørdagen, særligt tilrettelagt med henblik på dåb. Gudstjenesterne starter kl. 11.00 og varer ca. en halv time og alle er naturligvis velkomne til at deltage – dåbsgæster eller ej!
Datoerne for lørdagsdåb er: 19. oktober og 23. november

 

 

 

Mandag d. 19. august kl. 16.00 – 17.00        Sæsonstart for Juniorkor

 

Går du i 4. klasse eller opefter, så er der kor for dig mandag eftermiddag. Vi skal lave koncerter, på korstævner, gå Lucia m.m.

 

 

 

Tirsdag d. 20. august kl. 16.00 – 16.45        Sæsonstart for Spirekor

 

Spirekoret: Går du i 1. – 3. klasse, så er der kor for dig om tirsdagen. Vi skal lave koncerter, på korstævner, gå Lucia m.m.

 

 

 

Fredag d. 30. august kl. 19.30 – 22.00         Open by Night

 

Oplev Ringe kirke ved Open by Night. Kl. 19.30 – 20.00 er der koncert ved Ringe kirkes Gospelkor, derefter oplyses kirken udelukkende af levende lys og medlemmer af menighedsrådet byder på en kop kaffe eller the i våbenhuset. Kl. 21.00 – 21.25 vil der være meditativ musik og hele aftenen er man velkommen til at komme og gå, som man har lyst. Kl. 21.30 er der en aftenandagt og kl. 22.00 lukker kirken. Der plejer at være rigtig mange folk i kirken denne aften, hvor det er muligt at opleve kirkerummet på en helt ny og anderledes måde.

 

Hvad der lægges i kirkens bøsser denne aften går ubeskåret til sognets julehjælp

 

 

 

Tirsdag d. 27. august  kl. 10.00        Babysalmesang i efteråret, sæsonstart

 

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirkens populære tilbud til nybagte mødre/fædre med deres babyer i alderen 0-9 mdr.

 

Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang, musik og rytmik, alt sammen på børnenes præmisser.

 

En lille fortælling fra præsten bliver der også tid til, ligesom der afrundes med Fadervor og velsignelsen hver gang. I kirken koncentrerer vi os om sang og musik, uformel snak bliver der masser af tid til i den efterfølgende baby-café i sognegården, hvor alle er velkomne, og vores kirketjener har sat kaffe, frugt og småkager frem.

 

Øvrige datoer er: 3. september, 10. september, 17. september og 24. september.

 

Holdstørrelse: ca. 12 babyer så tilmelding er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

 

 

 

Torsdag d. 5. september kl. 18.30        Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

 

Sognets årlige friluftsgudstjeneste foregår ud for sognegården i det grønne hjørne ved Ringe Sø. Arrangementet sker i samarbejde med KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gildet. Ringe kirkes Spire- og Juniorkor, Odense FDF-Orkester og kirkens præster deltager. Efter gudstjenesten serveres gratis kaffe og lidt hjemmebagte lækkerier. Medbring gerne noget at sidde på. (I til-fælde af dårligt vejr rykker vi over i Sognegården).

 

 

 

Mandag d. 9. september kl. 14.00         Sæsonstart på sangeftermiddag

 

De øvrige datoer for efteråret er mandag d. 7. oktober og d. 11. november. Sangeftermiddagene med fællessang, hyggeligt samvær og kaffebord slutter kl. 16.00. Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at lægge et lille beløb for kaffen. Sangeftermiddagene, hvor forskellige lokale spiller og synger for, afholdes i sognegården.

 

 

 

Tirsdag d. 10. september kl. 14.30  og
Torsdag d. 12. september kl. 14.30
                 Sæsonstart for minikonfirmander

 

Går du i 3. klasse på én af skolerne i Ringe, eller bor du i Ringe sogn og går i skole et andet sted, kan du blive minikonfirmand her i kirken. Når man er mini-konfirmand kan man også være ”kirke-hjælper” til gudstjenesterne om søndagen. Undervisningen varetages af minikonfirmandlærer Birthe Hestbech og sognepræst Karen Blauenfeldt Dam. Tilbuddet er et ”engangs-tilbud,” 3 måneder om efteråret, så selvom de små travle mennesker går til mange ting, håber vi, at de kan finde tid til at være med.

 

Børnene får tilsendt en informationsfolder, og vi slutter forløbet med en fælles gudstjeneste søndag d. 24. november.

 

 

 

Torsdag d. 26. september kl. 17.00       Aftensang i sideskibet, sæsonstart

 

Når det mørkner uden for mødes vi og tænder de levende lys i lysgloben. Til disse aftensange medvirker lokale musikalske folk. Vi synger et par fællessalmer, og i forbindelse med læsning reflekteres der kort over dagens tema. Det er en kort hyggelig og stemningsfyldt gudstjeneste, der varer 20 – 30 minutter.

 

Efterårets øvrige datoer er 31. oktober og 28. november.

 

 

 

Tirsdag d. 22. oktober kl. 17.00   Gud & spaghetti, sæsonstart

 

Hyggelige familiegudstjenester i børnehøjde, efterfulgt af gratis fællesspisning i sognegården.

 

Vi begynder i kirken kl. 17.00, og ca. kl. 17.45 serveres der af Mette spaghetti og kødsovs samt salatbar og brød. Derefter er der fælles oprydning, så arrangementet slutter senest kl. 19.00.

 

Ønsker man at spise med, er der tilmelding seneste dagen før til Mette Schwartz Schnefeldt, SMS på 21 45 21 80 eller på mailen metteschwartz@mail.tele.dk eller på Ringe Kirkes facebook-side.

 

Efterårets øvrige datoer er: 30. oktober og 7. november

 

 

 

Søndag d. 6. oktober kl. 16.00           Gospelgudstjeneste

 

Ved denne gudstjeneste vil Ringe kirkes Gospelkor står for den musikalske side af gudstjenesten, som er bygget op over et tema. Koret ledes af Anders Gustavsen-Sprotte. Læs mere om koret på www.rk-gospel.dk . Præst ved gudstjenesten er Karen Blauenfeldt Dam.

 

 

 

Tirsdag d. 8. oktober kl. 10.00            Babymotorik og Sang

 

Workshop i babyhøjde med Luise Føns fra Babylandet. Der er tale om babymotorik på en ny og moderne måde med børnemusik skrevet til babyer. Oplev Luise synge, spille klaver og instruere øvelser. Luise har forfattet en bog med CD samt en app, som danner grundlag for workshoppen. Varighed; 45 min.

 

Max antal babyer: 20. Tilmelding til retoft@midtfyn.net efter først til mølle princippet.

 

 

 

Tirsdag d. 29. oktober kl. 17.00   Fyraftenskoncert med Ringe kirkes Spire og juniorkor

 

Koncert med fællessang i anledning af Spil Dansk ugen

 

 

 

Torsdag d. 31. oktober kl. 9.30    Spil og syng dansk i Ringe kirke

 

Der inviteres til ”De små synger”. Musik, leg og bevægelse med Birgitte Grinderslev for dagplejebørn, deres forældre eller dagplejemødre.  

 

 

 

Søndag d. 3. november kl. 16.00   Alle Helgensstemning

 

En smuk, meditativ musikgudstjeneste i anledningen af Alle Helgen, hvor vi mindes de mennesker, vi har mistet, med særlige musikindslag, læsninger, oplæsning af navnene på årets døde, bøn og fællessalmer. Der er mulighed for at købe gravlys i våbenhuset på vej ud af kirken.

 

 

 

Tirsdag  d. 5. november kl. 10.00  Babysalmesang ”Julespecial”

 

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og ved én af kirkens præster. Kirkens populære tilbud til nybagte mødre/fædre med deres babyer i alderen 0-9 mdr.

 

Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang, musik og rytmik, alt sammen på børnenes præmisser.

 

En lille fortælling fra præsten bliver der også tid til, ligesom der afrundes med Fadervor og velsignelsen hver gang. I kirken koncentrerer vi os om sang og musik, uformel snak bliver der masser af tid til i den efterfølgende baby-café i sognegården, hvor alle er velkomne, og vores kirketjener har sat kaffe, frugt og småkager frem.

 

De øvrige datoer er: 12. november, 19. november og 26. november.

 

Holdstørrelse: ca. 12 babyer så tilmelding er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

 

 

 

Torsdag d. 14. november kl. 19.30    Koncert, Bach møder Carl Nielsen

 

Programmet rummer kun 2 komponister, til gengæld er det ikke hvem som helst, idet det drejer sig om to af de allervigtigste komponister gennem tiden. Programmet der varer en times tid, fremføres af Kgl. Operasanger Guido Paevatula, på obo og engelskhorn Inger Allan og organist ved Marstal kirke Karsten Hermansen.

 

 

 

Lørdag d. 30. november kl. 11.00     Adventskalender for børn

 

De 3 første adventslørdage, sidste gang lørdag den 14. december.

 

Vi mødes kl. 11.-12.30, hvor vi hver lørdag åbner en låge i kirkens adventskalender. Der vil hver gang være et tema, fortælling og kreativ fremstilling af de enkelte temaer, og så synger vi nogle af de smukke advents- og julesange. Adventskalenderen henvender sig primært til børn i 9-12 års-alderen, men søskende er også meget velkomne.

 

 

 

Søndag d. 1. december kl. 19.30      Gymnasiets adventskoncert

 

Midtfyns Gymnasiums kor, musikklasserne og diverse solister og instrumentalister fremfører et festligt, varieret og ”julet” program. Dirigenter: Hans Christian Børch og Alice Jakobsen.

 

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

 

 

Torsdag d. 5. december kl. 19.00    Musikskolens Julekoncert

 

Elever fra Faaborg Midtfyn Musikskole laver en lille julekoncert med soloinstrumenter og mindre samspilsgrupper i Ringe kirke. Således vil der også i år være mulighed for at høre, hvad de unge mennesker har arbejdet med i løbet af efteråret. Koncerten vil selvfølgelig henvende sig til forældre og søskende, men alle interesserede er velkomne til at møde op og lytte med.

 

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

 

 

Søndag d. 15. december kl.16.00      Kirkens egen Julekoncert

 

Den rette julestemning kan næsten ikke undgå at indfinde sig, når julen synges ind med Ringe kirkes Spire-, Junior- og Pigekor. En times koncert med luciaoptog, korsang, solister og instrumentalister, der synger og spiller julen ind i forskellige genrer og varierede udsættelser.

 

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

 

 

Fredag d. 20. december kl. 10 – 12.00      Syng Julen ind i sognegården

 

Alle er velkomne til at være med til en hyggestund i sognegården, hvor julen synges ind. Birthe er vært og Kirsten sidder ved klaveret. Formiddagen sluttes af med Birthes gode suppe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sker i kirken

Ingen begivenheder fundet.

Kommende 10 arrangementer:

Kalender

BegivenhedDato

Gud og Spaghetti. Husk tilmelding til Mette 21452180

31. okt 11:00
18:00
31. okt 11:00 -
18:00

Lørdagsdåb

28. nov 11:00
12:00
28. nov 11:00 -
12:00
Viser 21 til 22 af 22
<< <- 1-10 11-20 21-22 -> >>