Det sker i Ringe kirke

Aktivitetskalender 2019/2020

Søndag d. 15. december kl.16.00               Kirkens egen Julekoncert 

Den rette julestemning kan næsten ikke undgå at indfinde sig, når julen synges ind med Ringe kirkes Spire-, Junior- og Pigekor. En times koncert med luciaoptog, korsang, solister og instrumentalister, der synger og spiller julen ind i forskellige genrer og varierede udsættelser.

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

Fredag d. 20. december kl. 10 – 12.00      Syng Julen ind i sognegården

Alle er velkomne til at være med til en hyggestund i sognegården, hvor julen synges ind. Birthe er vært og Kirsten sidder ved klaveret. Formiddagen sluttes af med Birthes gode suppe.

 

Ativitetskalender 2020

 

Mandag d. 6. januar kl. 16.00-17.00 Ringe kirkes Juniorkor, sæsonstart

Ringe kirkes Juniorkor er for dig, der går i 4. klasse og opefter. (Koret øver i Ringe kirke)

 

Mandag d. 6. januar kl. 19.30-21.30

Gospelkoret, sæsonstart

Korstart for Gospelkoret (koret øver i Ringe kirke). For tilmelding, se korets hjemmeside: www.rk-gospel.dk

 

Tirsdag d. 7. januar kl. 16.00-17.00 Ringe kirkes Spirekor, sæsonstart

Ringe kirkes Spirekor er for dig, der går i 1.-3. klasse. (Koret øver i Ringe kirke)

 

Lørdag d. 11. januar kl. 10.30

Spejdernes Nytårsparade

Det nye år skydes festligt i gang med Spejdernes Nytårsparade.

Festgudstjeneste i kirken i samarbejde med de blå spejdere Rethinge-gruppen, og de grønne spejdere KFUM samt Sct. Georgs Gildet. Efterfølgende er spejderne på løb rundt i byen.

 

Mandag d. 13. januar kl. 14.00 Sangeftermiddag, sæsonstart

Der vil blive afholdt 3 i foråret. Fællessang, hyggeligt samvær og kaf­febord vil indgå i sangeftermiddagene, som starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Forskellige lokale folk spiller og synger for.

Det er gratis at deltage, men man er vel­kommen til at lægge et lille beløb for kaf­fen. Sangeftermiddagene afholdes i sog­negården, Søvej 31. Datoer for eftermid­dagene vil fremgå af kalenderen. Datoer for de øvrige eftermiddage i foråret er: 9. marts og 20. april.

 

Mandag d. 3. februar kl. 17.00 Kyndelmissekoncert

Kyndelmisse er en gammel kristen hellig­dag. Det er der, hvor halvdelen af vinte­ren er gået og i den katolske kirke holdes lysmesse. Lysets kraft og magi er vi enige med katolikkerne i, derfor har traditio­nen også de senere år vundet indpas i Folkekirken.

Midtfyns Drengekor, Ringe kirkes Spire, Junior- og Pigekor synger et blandet program, der handler om lys og vinter pegende mod forår.

 

Lørdag d. 15. februar kl. 11.00

Lørdags dåb

Seks gange om året tilbyder kirken guds­tjeneste om lørdagen, særligt tilrettelagt med henblik på dåb. Gudstjenesterne varer ca. en halv time og alle er naturlig­vis velkomne til at deltage – dåbsgæster eller ej!

Datoerne for lørdagsdåb er: 11. april, 27. juni. Se efterårets datoer i august.

 

Onsdag d. 19. februar kl. 16.30 Skal I giftes? I kirken, måske?

Ringe kirke inviterer kommende brudepar til en inspirerende eftermiddag med jeres kommende bryllup som det altoverskyg­gende tema. Kirkens præster og en del af personalet vil være til stede ved arrange­mentet og fortælle om vielse/velsignelse i Folkekirken. Eftermiddagen vil inde­holde alt fra viden om prøvelsesattester til vielses ritualets ord, viden om salmer og musik til at se på det smukke kirkerum.

 

Tirsdag d. 25. februar kl. 10.00 Babysalmesang i foråret, sæsonstart

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Karen Blauenfeldt Dam. Kirkens populære til­bud til nybagte møder/fædre med deres babyer i alderen ca. 0-9 mdr. Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang, musik og rytmik, alt sammen på børnenes præ­misser. En lille fortælling fra præsten bli­ver der også tid til, ligesom der afrundes med fadervor og velsignelsen hver gang. Mens vi er i kirken er vi koncentrerede om sangen og musikken, uformel snak bliver der masser af tid til i den efterføl­gende baby-café i sognegården, hvor alle er velkomne, og vores kirketjener har sat kaffe/frugt/småkager frem. Datoer: 3. marts, 10. marts, 17. marts, 24. marts og 31. marts.

Holdstørrelse ca. 12 babyer så tilmelding er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

 

Torsdag d. 27. februar kl. 17.00 Aftensang i sideskibet, sæsonstart

Vi mødes når det mørkner udenfor og tænder de levende lys i lysgloben. Kirkerummet er »vendt om« således, at kun sideskibet benyttes, hvilket giver fornemmelsen af en lille kirke i det store rum. Til disse aftensange medvirker musi­kalske folk fra lokalområdet. Derudover er der et par fællessalmer, læsninger og præstens 3 minutter. Det hele varer mel­lem 20-30 min., og er nogle små hyggelige og meget stemningsfulde gudstjenester. Datoer for forårets Aftensang i sideskibet er: 26. marts og 30. april.

 

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00 Midtfyns foredragsforening

I 2020 er det 75 år siden Danmark atter blev frit, efter 5 års besættelse under den 2. verdenskrig.

Det fejrer Midtfyns Foredragsforening ved at kigge lidt nærmere på begrebet »befrielse« og særligt som det kom til orde ved en enkelt af modstandskampens store stemmer: Kaj Munk.

Tidligere minister Per Stig Møller kom­mer til Espe Kirke og fortæller om Munks liv, virke og dramatik og forklarer, hvad der drev ham både som forfatter og som åbenmundet kritiker af samarbejdspolitik­ken og Nazityskland under besættelsen.

Ta’ en folder, der ligger i våbenhuset og i sognegården og se omtalen af de øvrige foredrag.

Dette foredrag hænger i øvrigt fint sam­men med arrangementet den 18.3. »Kaj Munk – i ord og toner« i Ringe.

 

Søndag d. 8. marts kl. 16.00 Gospelkoncert, Ringe kirkes Gospelkor

Ringe Kirkes Gospelkor under ledelse af Anders Gustavsen-Sprotte fylder kirken med festlig og livsglad sang og rytmer. Repertoiret spænder bredt fra groovy moderne gospel til gode gamle spirituals og intense ballader.

 

Onsdag d. 18. marts kl. 19.30  Kaj Munk – i ord og toner

Under overskriften »Kaj Munk under kri­gen« fortæller Ricardt Riis, der er tidligere sognepræst i Horsens, om Kaj Munk og familiens liv under tyskernes besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig.

Ricardt Riis har to indlæg i løbet af afte­nen, det ene indlæg, hvor sangen fra 1938 »Så sødt som i gamle dage« indgår, det andet indlæg tager bl.a. udgangspunkt i skuespillet om den gamle nationalhelt Niels Ebbesen, som blev skrevet af Kaj Munk under besættelsen. Kaj Munks oplæsning af dette skuespil var især med til at styrke danskheden.

Ricardt Riis har skrevet to bøger om Kaj Munks skuespil, hvor især den ene viser at Kaj Munk tog stilling til spørgsmålet om tro og viden.

Der vil desuden være fællessang og med­virken af Ringe kirkes Pigekor.

 

Onsdag d. 25. marts kl. 16.30 Cykelgudstjeneste i Ringe kirke

Cykelklubbens sæson indledes traditionen tro med en lille munter andagt ved tidli­gere sognepræst Anders Eyvind Nielsen. Alle cykelinteresserede er velkomne.

 

Torsdag d. 16. april kl. 17.00

Gud & spaghetti, sæsonstart

Hyggelige familiegudstjenester i børne­højde, efterfulgt af gratis fællesspisning i sognegården. Vi begynder i kirken kl. 17.00 og kl. ca. 17.45 står Mette klar i sog­negården med spaghetti og kødsovs (og salatbar og brød!) til os. Efter vi har spist giver alle lige en hånd med til den fæl­les oprydning, og vi er færdige senest kl. 19.00. Ønsker I at spise med er der tilmel­ding senest dagen før til Mette Schwartz Schnefeldt sms på 21 45 21 80 eller mail metteschwartz@mail.tele.dk eller på Ringe Kirkes facebook-side.

Datoerne for forårets Gud & spaghetti er: 21. april og 29. april.

 

Langfredag d. 10. april kl. 10.00 Haydns strygekvartet »De syv ord på korset«

Langfredag afholdes der musikgudstjene­ste med Joseph Haydns »Jesu Kristi syv ord på korset« opført af Påskekvartetten, som består af musikere, der spiller eller har spillet i Odense Symfoniorkester: Bjarne E. Hansen og Carl Sjöberg (vio­liner), Esther Mielewczyk (bratsch) og Søren Friis (cello).

Jesu syv ord på korset er syv citater, der tillægges Jesus under korsfæstel­sen. De er samlet fra alle fire evangelier. Gudstjenesten er bygget op over satserne i denne strygekvartet vekslende med oplæs­ning af pastor Karen Blauenfeldt Dam.

 

Mandag d. 4. maj kl. 19.30

4. maj koncert »Kærlig hilsen Etty«

En forestilling i ord, toner og billeder skrevet over Etty Hillesums dagbøger fra 2. verdenskrig. Med få, stærke virkemid­ler tegner skuespiller Sofie Alhøj og guita­rist Peter Kunz et billede af den unge jødi­ske kvinde Etty Hillesum, og gennemgår de sidste to år af hendes liv, hvor hun gik fra at være studerende i Amsterdam til at sidde i transitlejr i Westerbork, for til sidst at blive sat på et tog til Auschwitz. Ettys tekster rummer en bemærkelsesværdig visdom og poesi, og selvom det er 75 år siden 2. verdenskrig sluttede, findes der i dem en vigtig meddelelse til os i dag.

 

Søndag d. 24. maj kl. 11.00 Ældreudflugt

Efter gudstjenesten går turen med bus ud i det blå! Der spises middag et hyggeligt sted, og efter en tur rundt med bussen, drikkes der kaffe. Hjemkomst ca. kl. 17.30. Prisen er 200 kr. pr. person. Tilmelding til tlf. 6262 1526

 

Mandag d. 1. juni kl. 14.00

2. pinsedag Friluftsgudstjeneste

Tid og sted: se annoncering

 

Torsdag d. 18. juni kl. 18.00

Sommer-fest

Alle er velkomne til at være med til en hyggelig aften med god mad og lidt underholdning. Der kan købes drikkeva­rer, og vi sørger for maden samt tilbehør, derfor beder vi om tilmelding til kordeg­nen på tlf. 6262 1526 senest mandag d. 11. juni. Pris for maden: 75,- kr.

 

Mandag d. 10. august kl. 17.30 Ringe kirkes Pigekor, sæsonstart

Kun efter henvendelse til organist Kirsten Wind Retoft tlf.: 5185 8255

 

Mandag d. 10. august kl. 19.30-21.30 Ringe kirkes Gospelkor

Se nærmere på www.rk-gospel.dk

 

Mandag d. 17. august kl. 16.00-17.00 Ringe kirkes Juniorkor, sæsonstart

Går du i 4. klasse eller opefter, så er der kor for dig mandag eftermiddag. Vi skal lave koncerter, på korstævner, gå Lucia m.m.

 

Tirsdag d. 18. august kl. 16.00-16.45 Ringe kirkes Spirekor, sæsonstart

Spirekoret: Går du i 1.-3. klasse, så er der kor for dig om tirsdagen. Vi skal lave kon­certer, på korstævner, gå Lucia m.m.

 

Fredag d. 28. august

kl. 19.30-22.00, Open by Night

Ved Open by Night inviterer også Ringe kirke indenfor og medlemmer af menighedsrådet byder på en kop kaffe eller the i våbenhuset. Kl. 19.30 til ca. 20.00 synger Ringe kirkes gospelkor, derefter er kirken oplyst ude­lukkende af levende lys. Kl. 21.00-21.25 vil der være meditativ musik og hele aftenen er man velkommen til at komme og gå, som man har lyst. Kl. 21.30 er der en aftenandagt og kl. 22.00 lukker kir­ken. Der plejer at være rigtig mange folk i kirken denne aften, hvor det er muligt at opleve kirkerummet på en helt ny og anderledes måde.

Hvad der lægges i kirkens bøsser denne aften går ubeskåret til sognets julehjælp.

 

Lørdag d. 29. august kl. 11.00 Lørdags dåb

Seks gange om året tilbyder kirken guds­tjeneste om lørdagen, særligt tilrettelagt med henblik på dåb. Gudstjenesterne varer ca. en halv time og alle er naturligvis vel­komne til at deltage – dåbsgæster eller ej!

Datoerne for lørdagsdåb i efteråret er: 17. oktober, 28. november.

 

Tirsdag d. 1. september kl. 10.00 Babysalmesang i efteråret, sæsonstart

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirkens populære tilbud til nybagte møder/fædre med deres babyer i alderen ca. 0-9 mdr. Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang, musik og rytmik, alt sammen på børnenes præmisser. En lille fortælling fra præsten bliver der også tid til, ligesom der afrundes med fadervor og velsignelsen hver gang. Mens vi er i kirken er vi koncentrerede om sangen og musikken, uformel snak bliver der mas­ser af tid til i den efterfølgende baby-café i sognegården, hvor alle er velkomne, og vores kirketjener har sat kaffe/frugt/ småkager frem. Datoer: 8. september, 15. september, 22. september, 29. september og 6. oktober.

Holdstørrelse ca. 12 babyer så tilmelding er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

 

Tirsdag d. 1. september

Torsdag d. 3. september Minikonfirmander, sæsonstart

Se annoncering i kirkeblad, på hjemmesi­den, Facebook og i dagspressen.

 

Torsdag d. 3. september kl. 18.30 Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

Sognets årlige friluftsgudstjeneste fore­går ud for sognegården i det grønne hjørne ved Ringe Sø. Arrangementet sker i samarbejde med KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gildet. Piger fra kirkens kor, Odense Musikkreds Brassband og kir­kens præster deltager. Efter gudstjenesten serveres gratis kaffe og lidt hjemmebagte lækkerier. Medbring gerne noget at sidde på. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi over i Sognegården.

 

Mandag d. 14. september kl. 14.00 Sangeftermiddag, sæsonstart

Der vil blive afholdt 3 i efteråret. Fællessang, hyggeligt samvær og kaf­febord vil indgå i sangeftermiddagene, som starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Forskellige lokale folk spiller og synger for. Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at lægge et lille beløb for kaffen. Sangeftermiddagene afholdes i sognegården, Søvej 31. Datoer for efter­middagene vil fremgå af kalenderen. Datoer for de øvrige eftermiddage i efter­året er: 5. oktober og 9. november.

 

Onsdag d. 16. september kl. 19.30, Folkemusikkoncert med Lunau & Sund

At skrive stærke enkle sange er en sær­

lig kunstart, og for tiden er der få på sangskriver-scenen i Danmark, der gør dette ligeså godt som duoen Lunau & Sund. Deres lyd er en smuk blanding af folk/singer-songwriter, stående på skuldrene af den nordiske vise- og sang­skrivningstradition. Lunau & Sund har efter 18 år som duo opnået et sammen­spil i særklasse. Trine Lunau synger og spiller harmonika, Peter Sund synger og spiller guitar. Med til koncerten i Ringe Kirke har Lunau & Sund trompetisten Torben Sminge. Han er bl.a. kendt fra sit virke som kunstneriskleder og dirigent i Odenses professionelle bigband – Tip Toe Big Band. Torbens lyriske og ekvili­bristiske trompet smyger sig elegant ind i Lunau & Sunds sange

 

 

Torsdag d. 24. september kl. 17.00 Aftensang i sideskibet, sæsonstart

Vi mødes når det mørkner udenfor og tænder de levende lys i lysgloben. Kirkerummet er »vendt om« således, at kun sideskibet benyttes, hvilket giver fornemmelsen af en lille kirke i det store rum. Til disse aftensange medvirker musi­kalske folk fra lokalområdet. Derudover er der et par fællessalmer, læsninger og præstens 3 minutter. Det hele varer mel­lem 20-30 min., og er nogle små hyggelige og meget stemningsfulde gudstjenester. Datoer for forårets Aftensang i sideskibet er: 29. oktober og 26. november.

 

Søndag d. 4. oktober kl. 16.00 Gospelgudstjeneste

Ved denne gudstjeneste vil Ringe kirkes Gospelkor står for den musikalske side af gudstjenesten, som er bygget op over et tema. Koret ledes af Anders Gustavsen-Sprotte. Læs mere om koret på www.rk-gospel.dk. Præst ved gudstjenesten er Karen Blauenfeldt Dam.

 

Torsdag d. 22. oktober kl. 17.00 Gud & Spaghetti

Hyggelige familiegudstjenester i børne­højde, efterfulgt af gratis fællesspisning i sognegården. Vi begynder i kirken kl. 17.00 og kl. ca. 17.45 står Mette klar i sog­negården med spaghetti og kødsovs (og salatbar og brød!) til os. Efter vi har spist giver alle lige en hånd med til den fæl­les oprydning, og vi er færdige senest kl. 19.00. Ønsker I at spise med er der tilmel­ding senest dagen før til Mette Schwartz Schnefeldt sms på 21 45 21 80 eller mail metteschwartz@mail.tele.dk eller på Ringe Kirkes facebook-side.

Datoerne for efterårets Gud & spaghetti er: 28. oktober og 3. november.

 

Torsdag d. 29. oktober kl. 9.30

Spil og syng dansk i Ringe kirke

Der inviteres til »De små synger.« Musik, leg og bevægelse med Birgitte Grinderslev for dagplejebørn, deres forældre eller dag­plejemødre.

 

Søndag d. 1. november kl. 16.00 Alle Helgensstemning

En smuk, meditativ musikgudstjeneste i anledningen af Alle Helgen, hvor vi min­des de mennesker, vi har mistet, med sær­lige musikindslag, læsninger, oplæsning af navnene på årets døde, bøn og fælles­salmer. Der er mulighed for at købe grav­lys i våbenhuset på vej ud af kirken.

 

Torsdag d. 5. november kl. 17.00

Spil og syng dansk i Ringe kirke

»De unge synger.« Fyraftenskoncert med Ringe kirkes Spire- og Juniorkor og mas­ser af fællessang.

 

Søndag d. 29. november kl. 19.30 Gymnasiets adventskoncert

Midtfyns Gymnasiums kor, musikklasser­ne og diverse solister og instrumentalister fremfører et festligt, varieret og »julet« program. Dirigent er: Alice Jakobsen.

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ube­skåret til sognets julehjælp.

 

Torsdag d. 3. december kl. 19.00 Musikskolens Julekoncert

Elever fra Faaborg Midtfyn Musikskole laver en lille julekoncert med soloinstru­menter og mindre samspilsgrupper i Ringe kirke. Således vil der også i år være mulighed for at høre, hvad de unge men­nesker har arbejdet med i løbet af efter­året. Koncerten vil selvfølgelig henvende sig til forældre og søskende, men alle interesserede er velkomne til at møde op og lytte med.

Hvad der lægges i kirkens bøsser går ube­skåret til sognets julehjælp.

 

Søndag d. 13. december kl. 16.00 Kirkens egen Julekoncert

Den rette julestemning kan næsten ikke undgå at indfinde sig, når julen synges ind med Ringe kirkes Spire-, Junior- og Pigekor. En times koncert med luciaoptog, korsang, solister og instrumentalister, der synger og spiller julen ind i forskellige genrer og varierede udsættelser.

 

Fredag d. 18. december kl. 10-12.00

Syng julen ind i sogne­gården

Alle er velkomne til at være med til en hyggestund i sogne­gården, hvor julen synges ind. Birthe er vært og Kirsten sidder ved klaveret. Formiddagen sluttes af med Birthes gode suppe

 

Det sker i kirken

Ingen begivenheder fundet.

Kommende 10 arrangementer:

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

12. apr 10:00
11:00
12. apr 10:00 -
11:00

Gudstjeneste 2. påskedag

13. apr 10:00
11:00
13. apr 10:00 -
11:00

Gud og Spaghetti

Kort gudstjeneste med bibelfortælling for børn ved sognepræst Karen Blauenfeldt …

16. apr 17:00
18:00
16. apr 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

19. apr 10:00
11:00
19. apr 10:00 -
11:00

Gud og spaghetti

Kort gudstjeneste med bibelfortælling for børn ved sognepræst Karen Blauenfeldt …

21. apr 17:00
18:00
21. apr 17:00 -
18:00

Gudstjeneste med kirkekaffe

26. apr 10:00
11:00
26. apr 10:00 -
11:00

Gud og spaghetti

Kort gudstjeneste med bibelfortælling for børn ved sognepræst Karen Blauenfeldt …

29. apr 17:00
18:00
29. apr 17:00 -
18:00

Aftensang i sideskibet

30. apr 17:00
18:00
30. apr 17:00 -
18:00

Konfirmation

Konfirmation af Tinagerskolen 7. klasse

3. maj 10:00
11:00
3. maj 10:00 -
11:00

4. maj koncert

  4. maj koncert »Kærlig hilsen Etty« En forestilling i ord, toner og …

4. maj 19:30
22:00
4. maj 19:30 -
22:00
Viser 21 til 30 af 51
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-51 -> >>