Du er her: 

Ringe sogns kirkeblade

Bladet udkommer tre gange om året. Det udgives af Ringe menighedsråd og redigeres af bladudvalget.

Henvendelse vedrørende kirkebladet kan ske til: 

Tage Bebe Knudsen tagebebe@gmail.com tlf. 3024 2647

Kirkebladet omdeles til alle husstande i Ringe sogn, eller kan downloades.
Modtog du ikke kirkebladet som forventet? - kontakt Tage Bebe Knudsen

Kirkeblad dec 2019-marts 2020

Kirkeblad august-december 2019

Kirkeblad august-december 2018