Menighedsrådet ved Ringe Kirke

Ringe menighedsråd består af 10 valgte medlemmer plus sognepræsterne, der er fødte medlemmer af rådet, samt en medarbejderrepræsentant.
Menighedsrådets opgave er at støtte og udvikle det kirkelige liv i sognet. Det har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for kirkens personale (undtagen præsterne).
Menighedsrådet holder møde ca. 9 gange årligt; møderne er offentlige og alle er velkomne til at overvære dem.

 Formand

Ove Nielsen, orosenkrants@gmail.com tlf: 24499830

medlem af  valgbestyrelsen - rengskabsudvalget - præstegårdsudvlaget    formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

Næstformand:
Lis Kirkeby Eskildsen, tlf. 6269 1193 - 4029 3697
liskirkeby@gmail.com

medlem af: kirke-og kirkegårdsudvalg - formand f. aktivitetsudvalg


Marianne K. Rasmussen, tlf. 24849053 - 6262 1589
marsv@post.tele.dk

medlem af: aktivitetsudvalg -  kirkebladsudvalg   formand for sognegårdsudvalg

Kontaktperson
Hans la Cour, tlf. 20462705  lacour@outlook.dk

medlem af: formand for præstegårdsudvalg

Kirkeværge:
Søren Skyggelund, tlf. 61151660

medlem af Midtfyns Provstiudvalg
svale@mail.tele.dk

Kasserer:
Vagn Aage Hansen, tlf. 62623016
vagnaage@midtfyn.net

medlem af: kirke-og kirkegårdsudvalg - regnskabsudvalg

Kbf. sognepræst:
Karen Blauenfeldt Dam, tlf. 6262 4145 - 5185 8556
kbd@km.dk

medlem af: aktivitetsudvalg - regnskabsudvalg  Præsternes repræsentant i Midtfyns Provstiudvalg

Sognepræst

Lene Carina Kjær Andersen tlf. 6262 1365

lcan@km.dk

medlem af: aktivitetsudvalg

Underskriftberettiget:
Ingrid Kaagh, tlf. 2246 2243
kaagh@pc.dk

medlem af: aktivitetsudvalg - foranstaltningsudvalg   formand for regnskabsudvalg

Sekretær:
K K  Jensen, tlf. 24666442
neserjensenkk@gmail.com

medlem af: Valgbestyrelsen formand,

 

menigt medlem

Tage Bebe Knudsen, tagebebe@gmail.com, tlf: 3024 2647 - 8243 1279

medlem af : valgbestyrelsen - aktivitetsudvalg -  foranstaltsningsudvalg  formand for kirkebladsudvalg

Medarbejderreppræsentant:

Kirsten Retoft. retoft@midtfyn.net

 


Bygningskyndig:
Jens Svane

Kommende 10 arrangementer:

Kalender

BegivenhedDato

Lørdagsdåb

23. nov 11:00
12:00
23. nov 11:00 -
12:00

Gudstjeneste, kirkekaffe

24. nov 10:00
11:00
24. nov 10:00 -
11:00

Aftensang i Sideskibet

28. nov 17:00
18:00
28. nov 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

1. dec 10:00
11:00
1. dec 10:00 -
11:00

Koncert. Ringe gymnasium adventskoncert

1. dec 19:30
20:30
1. dec 19:30 -
20:30

Ringe Musikskoles julekoncert

5. dec 19:00
20:00
5. dec 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

8. dec 10:00
11:00
8. dec 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

15. dec 10:00
11:00
15. dec 10:00 -
11:00

Koncert. Ringe Kirkes egen julekoncert

15. dec 16:00
17:00
15. dec 16:00 -
17:00

Syng julen ind i Sognegården

20. dec 10:00
11:00
20. dec 10:00 -
11:00
Viser 1 til 10 af 59
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-59 -> >>