Menighedsrådet ved Ringe Kirke

Ringe menighedsråd består af 10 valgte medlemmer plus sognepræsterne, der er fødte medlemmer af rådet, samt en medarbejderrepræsentant.
Menighedsrådets opgave er at støtte og udvikle det kirkelige liv i sognet. Det har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for kirkens personale (undtagen præsterne).
Menighedsrådet holder møde ca. 9 gange årligt; møderne er offentlige og alle er velkomne til at overvære dem.

 Formand

Ove Nielsen, orosenkrants@gmail.com tlf: 24499830

medlem af  valgbestyrelsen - rengskabsudvalget - præstegårdsudvlaget    formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

Næstformand:
Lis Kirkeby Eskildsen, tlf. 6269 1193 - 4029 3697
liskirkeby@gmail.com

medlem af: kirke-og kirkegårdsudvalg - formand f. aktivitetsudvalg


Marianne K. Rasmussen, tlf. 24849053 - 6262 1589
marsv@post.tele.dk

medlem af: aktivitetsudvalg -  kirkebladsudvalg   formand for sognegårdsudvalg

Kontaktperson
Hans la Cour, tlf. 20462705  lacour@outlook.dk

medlem af: formand for præstegårdsudvalg

Kirkeværge:
Søren Skyggelund, tlf. 61151660

medlem af Midtfyns Provstiudvalg
svale@mail.tele.dk

Kasserer:
Vagn Aage Hansen, tlf. 62623016
vagnaage@midtfyn.net

medlem af: kirke-og kirkegårdsudvalg - regnskabsudvalg

Kbf. sognepræst:
Karen Blauenfeldt Dam, tlf. 6262 4145 - 5185 8556
kbd@km.dk

medlem af: aktivitetsudvalg - regnskabsudvalg  Præsternes repræsentant i Midtfyns Provstiudvalg

Sognepræst

Lene Carina Kjær Andersen tlf. 6262 1365

lcan@km.dk

medlem af: aktivitetsudvalg

Underskriftberettiget:
Ingrid Kaagh, tlf. 2246 2243
kaagh@pc.dk

medlem af: aktivitetsudvalg - foranstaltningsudvalg   formand for regnskabsudvalg

Sekretær:
K K  Jensen, tlf. 24666442
neserjensenkk@gmail.com

medlem af: Valgbestyrelsen formand,

 

menigt medlem

Tage Bebe Knudsen, tagebebe@gmail.com, tlf: 3024 2647 - 8243 1279

medlem af : valgbestyrelsen - aktivitetsudvalg -  foranstaltsningsudvalg  formand for kirkebladsudvalg

Medarbejderreppræsentant:

Kirsten Retoft. retoft@midtfyn.net

 


Bygningskyndig:
Jens Svane

Kommende 10 arrangementer:

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

22. sep 10:00
11:00
22. sep 10:00 -
11:00

Babysalmesang. Tilmeld 2089 6640. 27/8-3/9-10/9-17/9-24/9

24. sep 10:00
11:00
24. sep 10:00 -
11:00

Aftensang i Sideskibet. 26/9 - 31/10 - 28/11

26. sep 17:00
18:00
26. sep 17:00 -
18:00

Gudstjeneste, kirkekaffe

29. sep 10:00
11:00
29. sep 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

6. okt 10:00
11:00
6. okt 10:00 -
11:00

Gospelgudstjeneste

6. okt 16:00
17:00
6. okt 16:00 -
17:00

Sangeftermiddag i Sognegården 9/9 - 7/10 - 11/11

7. okt 14:00
15:00
7. okt 14:00 -
15:00

Babymotorik og Sang. Tilmeld retoft@midtfyn.net

8. okt 10:00
11:00
8. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

13. okt 10:00
11:00
13. okt 10:00 -
11:00

Lørdagsdåb 16/2 – 20/4 – 15/6 – 17/8 – 19/10 – 23/11

19. okt 11:00
12:00
19. okt 11:00 -
12:00
Viser 1 til 10 af 35
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-35 -> >>