Menighedsrådet ved Ringe Kirke

Ringe menighedsråd består af 10 valgte medlemmer plus sognepræsterne, der er fødte medlemmer af rådet, samt en medarbejderrepræsentant.
Menighedsrådets opgave er at støtte og udvikle det kirkelige liv i sognet. Det har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for kirkens personale (undtagen præsterne).
Menighedsrådet holder møde ca. 9 gange årligt; møderne er offentlige og alle er velkomne til at overvære dem.

 Formand

Ove Nielsen, orosenkrants@gmail.com tlf: 24499830

medlem af  valgbestyrelsen - rengskabsudvalget - præstegårdsudvlaget    formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

Næstformand:
Lis Kirkeby Eskildsen, tlf. 6269 1193 - 4029 3697
liskirkeby@gmail.com

medlem af: kirke-og kirkegårdsudvalg - formand f. aktivitetsudvalg

Kasserer:
Vagn Aage Hansen, tlf. 62623016
vagnaage@midtfyn.net

medlem af: kirke-og kirkegårdsudvalg - regnskabsudvalg

Kontaktperson
Hans la Cour, tlf. 20462705  lacour@outlook.dk

medlem af: formand for præstegårdsudvalg

Sekretær:
K K  Jensen, tlf. 24666442
neserjensenkk@gmail.com

medlem af: Valgbestyrelsen formand


Marianne K. Rasmussen, tlf. 24849053 - 6262 1589
marsv@post.tele.dk

medlem af: aktivitetsudvalg -  kirkebladsudvalg   formand for sognegårdsudvalg

Underskriftberettiget:
Ingrid Kaagh, tlf. 2246 2243
kaagh@pc.dk

medlem af: aktivitetsudvalg - foranstaltningsudvalg   formand for regnskabsudvalg

Menigt medlem Tage Bebe Knudsen

Tage Bebe Knudsen, tagebebe@gmail.com, tlf: 3024 2647 - 8243 1279

medlem af : valgbestyrelsen - aktivitetsudvalg -  foranstaltsningsudvalg  formand for kirkebladsudvalg

Menigt medlem Søren Skyggelund

Passiv medlem - langtidssygemeldt.


Søren Skyggelund, tlf. 61151660

medlem af Midtfyns Provstiudvalg
svale@mail.tele.dk

Kbf. sognepræst:
Karen Blauenfeldt Dam, tlf. 6262 4145 - 5185 8556
kbd@km.dk

medlem af: aktivitetsudvalg - regnskabsudvalg  Præsternes repræsentant i Midtfyns Provstiudvalg

Sognepræst

Lene Carina Kjær Andersen tlf. 6262 1365

lcan@km.dk

medlem af: aktivitetsudvalg

Kirkeværge: Svend Rasmussen

Svend Rasmussen

Medarbejderreppræsentant:

Kirsten Retoft. retoft@midtfyn.net

 


Bygningskyndig:
Jens Svane

Kommende 10 arrangementer:

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Der tales om tro på denne søndag  – Men hvad er det? Svært for det kan ikke …

26. jan 10:00
11:00
26. jan 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

Ved Karen Blauenfeldt Dam Denne tid hvor vi nu bevæger os ud af den lysende …

2. feb 10:00
11:00
2. feb 10:00 -
11:00

Kyndelmissekoncert

Kyndelmisse er en gammel kristen hellig­dag. Det er der, hvor halvdelen af vinte­ren …

3. feb 17:00
18:00
3. feb 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

9. feb 10:00
11:00
9. feb 10:00 -
11:00

Lørdagsdåb

15. feb 11:00
12:00
15. feb 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

16. feb 10:00
11:00
16. feb 10:00 -
11:00

Skal I giftes? I kirken

Ringe kirke inviterer kommende brudepar til en inspirerende eftermiddag med jeres …

19. feb 16:30
17:30
19. feb 16:30 -
17:30

Fastelavnsgudstjeneste

Ved Karen Blauenfeldt Dam Fastelavns søndag, hvor Jesus og hans disciple er …

23. feb 10:00
11:00
23. feb 10:00 -
11:00

Babysalmesang

Ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Karen Blauenfeldt …

25. feb 10:00
11:00
25. feb 10:00 -
11:00

Aftensang i sideskibet

Vi mødes når det mørkner udenfor og tænder de levende lys i lysgloben. Kirkerummet …

27. feb 17:00
18:00
27. feb 17:00 -
18:00
Viser 1 til 10 af 42
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-40 41-42 -> >>