Du er her: 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet ved Ringe Kirke afholder 9 ordinære menighedsrådsmøder årligt. Normalt den sidste onsdag i hver måned - dog undtagen i juni, juli og december.

Møderne er offentlige og holdes i sognegården, Søvej 31.

Dagsorden og beslutningsreferat ophænges i våbenhuset i kirken, eller kan downloades