to nye stillinger ledige ved Ringe kirke

velkommen til Ringe Kirke

06.11.2019

en stilling som Kordegn på 25 t/uge en stilling som regnskabsfører på 18 t/uge

Kordegn

 

En stilling som kordegn ved Ringe Kirke, Ringe Sogn, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 25 timer pr. uge

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 

Personregistering for alle sogne i Midtfyn Provsti

Administration af Ringe kirkes hjemmeside

Mindre sekretæropgaver for menighedsråd og præster

Afløsning for regnskabsføreren ved ferie, fridage m.v.

Kordegnen har fri lørdag og søndag.

Ringe Sogn har ca. 7000 indbyggere, 10 ansatte i sognet: 5 medarbejdere ansat ved kirkegården; ved kirken er ansat 1 organist, 1 kirketjener, 1 kirkesanger, 1 regnskabsfører, 1 kordegn samt 2 præster. Derudover er en del frivillige tilknyttet kirken. Sognet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau og god gudstjenestedeltagelse. Se kirkens hjemmeside: www.ringekirke.dk

 

Vi forventer, at du:

har den obligatoriske kordegneuddannelse i personregistrering m.v.

vil indgå positivt i arbejdsfællesskabet med kirkens øvrige ansatte i sognegården

er fleksibel og kan samarbejde

Ansættelse sker ved Ringe Sogns Menighedsråd beliggende Søvej 31, 5750 Ringe.
Arbejdsstedet er Ringe sognegård i fælleskontor med regnskabsføreren, som ligeledes er en deltidsstilling. Arbejdsstedet er Ringe sognegård, også når der udføres arbejde for andre sogne. Stillingen er omfattet af reglerne om geografisk fleksibilitet.

 

Ansættelsen vil være omfattet af gældende organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen og der udbetales derfor ikke rådighedstillæg.

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ove Nielsen på telefonnummer 24499830/mail 7766@sogn.dk eller sognepræst Karen Blauenfeldt Dam på telefonnummer 62 62 41 45/mail kbd@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ringe Sogns Menighedsråd, Søvej 31, 5750 Ringe att:
Ove Nielsen eller på mail til 7766@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

 

Regnskabsfører (Kordegn)

En stilling som regnskabsfører ved Ringe Kirke, Ringe Sogn, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Regnskabsføreren skal varetage følgende opgaver:

Regnskabsførerfunktioner for Ringe, samt Gislev/Ellested og Herringe/Gestelev kirkekasser.

Afløsning for kordegnen ved ferie, fridage m.v.. Menighedsrådet er indstillet på at tilbyde det obligatoriske kursus i personregisterføring.

Regnskabsføreren har fri lørdag og søndag.

Ringe Sogn har ca 7000 indbyggere, 10 ansatte i sognet: 5 medarbejdere ansat ved kirkegården; ved kirken 1 organist, 1 kirketjener, 1 kirkesanger, 1 regnskabsfører, 1 kordegn samt 2 præster. Derudover er en del frivillige tilknyttet kirken. Sognet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau og god gudstjenestedeltagelse. Se kirkens hjemmeside: www.ringekirke.dk

Vi forventer, at du:

Har en relevant regnskabsmæssig uddannelse, interesse for økonomistyring og regnskab og flair for at formidle din viden til menighedsrådene

vil indgå positivt i arbejdsfællesskabet med kirkens øvrige ansatte i sognegården

er fleksibel og kan samarbejde.

Ansættelse sker ved Ringe Sogns Menighedsråd beliggende Søvej 31, 5750 Ringe.
Arbejdsstedet er Ringe sognegård i fælleskontor med kordegnen, som ligeledes er en deltidsstilling. Arbejdsstedet er Ringe sognegård, også når der udføres arbejde for andre sogne.

 

Der må påregnes aftenarbejde i forbindelse med mødedeltagelse.

Stillingen er omfattet af reglerne om geografisk fleksibilitet.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 for kordegne. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen og der ydes derfor ikke rådighedstillæg.

 

Det er en betingelse for ansættelse , at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Der vil blive søgt dispensation for modulerne vedr. praktisk kirketjeneste.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ove Nielsen på telefonnummer 24499830/mail 7766@sogn.dk eller sognepræst Karen Blauenfeldt Dam på telefonnummer 62 62 41 45/mail kbd@km.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ringe Sogns Menighedsråd, Søvej 31, 5750 Ringe att:
Ove Nielsen eller på mail til 7766@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Del dette:

Kommende 10 arrangementer:

Kalender

BegivenhedDato

Koncert. Bach møder Carl Nielsen

14. nov 19:30
20:30
14. nov 19:30 -
20:30

Gudstjeneste

17. nov 10:00
11:00
17. nov 10:00 -
11:00

Lørdagsdåb

23. nov 11:00
12:00
23. nov 11:00 -
12:00

Gudstjeneste, kirkekaffe

24. nov 10:00
11:00
24. nov 10:00 -
11:00

Aftensang i Sideskibet. 26/9 - 31/10 - 28/11

28. nov 17:00
18:00
28. nov 17:00 -
18:00

Gudstjeneste

1. dec 10:00
11:00
1. dec 10:00 -
11:00

Koncert. Ringe gymnasium adventskoncert

1. dec 19:30
20:30
1. dec 19:30 -
20:30

Ringe Musikskoles julekoncert

5. dec 19:00
20:00
5. dec 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

8. dec 10:00
11:00
8. dec 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

15. dec 10:00
11:00
15. dec 10:00 -
11:00
Viser 1 til 10 af 61
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-61 -> >>