sidste nye kirkeblad    Ringe sogns kirkeblad udkommer 3 gange om året. Det udgives af Ringe menighedsråd og redigeres af bladudvalget.

    Henvendelse vedrørende kirkebladet kan ske til: Tage Bebe Knudsen tagebebe@gmail.com tlf. 3024 2647

    Kirkebladet omdeles til alle husstande i Ringe sogn, eller kan downloades.

    Modtog du ikke kirkebladet som forventet? - kontakt Tage Bebe Knudsen.