Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Netop Nu

Så er efteråret kommet

Her på kirkegården har vi gang i mange projekter for tiden. Her kommer lige et udpluk at de ting, vi arbejder med.

Udskiftning af hække omkring gravsteder i nederste del af afdeling Y

De nuværende thujahække er ramt af svamp og har nået en alder, hvor de ikke igen kan blive pæne. Derfor har vi valgt at rydde thujahækkene og i stedet plante nye takshække omkring alle de aktive gravsteder. Der vil i forbindelse med denne store renovering af området, blive etableret græs på de stier, hvor der tidligere har været perlesten. Alle tomme gravsteder vil ligeledes blive udlagt i græs.

Ny beplantning i de to bede øst for kirken

De gamle efeubeplantninger i de to bede blev ryddet i sommers, da renoveringen af tårnet blev afsluttet. Efeubeplantningerne var overgroet af snerler og dele af bedene havde det meget hårdt under renoveringen af tårnet. Nu bliver arealet tilplantet med stauder og buske, som forhåbentligt kan give noget smukt at kigge på, samt give os nogle smukke blomster, som vi kan bruge til buketter inde i kirken.

Beplantning i to af vores lapidarier

Tidligere har der været skærver og perlesten på de to lapidarier i den vestlige del af kirkegården. For at skabe lidt flere levesteder til vores insekter samt blomster til bierne og buketterne i kirken, har vi valgt at tilplante lapidarierne med stauder og blomstrende buske.

Etablering af ny række i urneafdelingen Toften

Alle urnegravsteder i de nuværende rækker i afdelingen Toften er nu optaget, og der er stor efterspørgsel på lige netop denne form for urnegravsted. Derfor har vi lavet en ny række, som vi tilplanter nu. Rækken bliver helt magen til de nuværende rækker, og der vil være mulighed for at få et urnegravsted i den nye række fra efteråret 2022.

Etablering af blomstereng på østsiden af sognegården

Her i uge 38 vil der blive sået en flerårig blomsterfrøblanding i det areal, der er harvet op på østsiden af sognegården. Blomsterfrøbladingen er en speciel blanding, der kan trives på den fede jord, som vi har her på Ringe kirkegård. Vi glæder os til at se udviklingen af dette areal i 2023, og til at kunne plukke en masse smukke blomster til buketter fra dette areal. 

Anlæg af gravsteder hvor der har været begravelser i forår/sommer 2022

De steder hvor der har været begravelser i første halvår af 2022, er der blevet aftalt gravstedsanlæg og udførelsen af anlæggene er i fuld gang. Har du noget, du gerne vil have ændret eller omlagt på dit gravsted, er du altid velkommen til at kontakte kirkegårdsleder Kristine.

Grandækning

I uge 43 går vi i gang med grandækningen. Har du ikke en fast aftale om, at vi grandækker dit gravsted og ønsker at vi skal grandække, så husk at ringe og bestille grandækningen senest den 14/11-2022.

Fra fredag den 25/11-2022 kan der pyntes op til jul på fællesplænerne. Vi sørger for at sidste gang løvopsamling på plænerne, bliver gjort i dagene op til den 25/11-2022.

 

Har du spørgsmål eller ting du undres over, er du altid velkommen til at kontakte kirkegårdsleder Kristine på tlf. 62 62 15 05 eller kirkegaardsleder@ringekirke.dk