Ringe kirke inviterer kommende brudepar til en inspirerende eftermiddag med jeres kommende bryllup som det altoverskyg­gende tema. Kirkens præster og en del af personalet vil være til stede ved arrange­mentet og fortælle om vielse/velsignelse i Folkekirken. Eftermiddagen vil inde­holde alt fra viden om prøvelsesattester til vielses ritualets ord, viden om salmer og musik til at se på det smukke kirkerum. Afholdes i februar. Se i kalenderen