Bryllup

Ønsker I at blive viet i Ringe kirke, skal I først henvende jer til kirkekontoret og aftale datoen for vielsen.

Kirkekontoret, Sognegården, Søvej 31, tlf: 6262 1526.

For at blive viet i Ringe Kirke, kræver det, at I har tilknytning til kirken og mindst en skal være medlem af folkekirken.


Vielse:

Inden vielsen skal I sende os følgende:

  • Prøvelsesattest. I får prøvelsesattesten ved at søge om ægteskabsærklæring påww. borger.dk. Prøvelesesattesten er kun gyldig i 4 måneder. Vi anbefaler, at I søger om den i god tid, da kommunen kan have lang sagsbehandlingstid. 
  • Evt. navneændring søges på www.borger.dk. Det er gratis at søge om navneændring, hvis du og din ægtefælle får navnefællesskab. Vi anbefaler, at der søges om navneændring samtidig med, at der søges om ægteskabsærklæring.
  • Fulde navn og adresse på 2 vidner.

Prøvelsesattest og oplysninger om vidner afleveres senest 2 uger inden vielsen på kirkekontoret eller via www.sogn.dk/ringe vælg "sikker henvendelse". 

For inspiration til salmevalg se www.dendanskesalmebogonline.dk

Velsignelse:

En kirkelig velsignelse forløber næsten som vielsesritualet ved et kirkebryllup. Der er dog den afgørende forskel, at præsten ikke spørger jer, om I hver især vil tage den anden til ægtefælle. Det spørgsmål har I jo svaret på, da I blev gift.  

I svarer i stedet "ja" på vielsesritualets andet spørgsmål om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller.

Ritualet ved kirkelig velsignelse kan varieres, så det ligner en vielse mest muligt eller så det er tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup. Det betyder blandt andet, at I som par kan vælge at udelade tilspørgslen, så den kirkelige markering mere får karakter af en gudstjeneste.

Du kan læse og printe liturgien for en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab her.