Kunst i kirkerummet

Kirkerummet er gennem tiden blevet beriget af diverse gaver foræret af menigheden

Kirkens to malmlysestager til dagligt brug er med indgraverede våbenskjolde og givet af Lammehaves herskab for 500 år siden. De to sølvlysestager til kirkeårets festtider er fra 1744.

Kirkens hellige kar - kalk, disk og oblatæske - er fra slutningen af 1600-årene, anskaffet som erstatning for det kirkesølv, der gik tabt under svensker-krigene.

Det tidligere alterbillede, der forestiller Jesus i Getsemane Have skærtorsdag aften, hænger nu i kirkeskibet

vest for indgangsdøren.

Kirken modtog  skibet  i 1887 som gave fra sømand Hans Gregersen der ifølge egne oplysninger havde forfærdiget det på en rejse fra Calcutta til Antwerpen.

Om bord på skibet ” Lismore af Glarskow ”skibet er skænket til  kirken den 12. januar 1887.

Mindetavlerne, som hænger på bagvæggen nede ved orgelet, er med navnene