Ringe kirkes Besøgstjeneste  - til gensidig glæde!

Vi er en lille gruppe frivillige, som kommer ud og besøger ensomme i hjemmene og på plejehjem. Der er et stigende behov for frivillige til dette arbejde, og vi har derfor brug for mange flere besøgsvenner.

Hvad er en besøgsven?
En besøgsven er en person, der påtager sig at besøge et menneske, som har svært ved at komme ud eller måske er meget alene. Besøgsvennen kommer på besøg en gang om ugen, hver 14. dag eller efter aftale.

Hvad laver en besøgsven?
Besøgsvennen og besøgsværten aftaler, hvad der skal foregå under besøgene. Det kan være hyggesnak over en kop kaffe, højtlæsning af avisen eller en bog. Det kan også være hjælp til en telefonopringning - til at skrive et brev - gå en lille tur, eller ledsage til et arrangement eller noget helt andet. Besøgsvennen må ikke udføre arbejde, som hører under plejepersonalet.
 
Hvad kan du opnå ved at blive besøgsven?
Du bestemmer selv, hvor meget du vil involvere dig, men ofte opstår der et venskab til glæde for begge parter.

Fællesskab for besøgsvenner
Der vil med mellemrum blive afholdt sammenkomster for besøgsvennerne. Her vil der blive lejlighed til at udveksle erfaringer, få råd og vejledning samt tage emner op der kan være af interesse.

Vil du vide mere om besøgstjenesten er du velkommen til at ringe eller sende en mail til sognepræst Karen Blauenfeldt Dam, kbd@km.dk eller 5185 8556