Renovering af kirketårn i 2021

Maj 2022

Stilladset tages nu ned, formentlig fra starten af næste uge, etage for etage, men undervejs skal der foretages diverse efterreparationer, hvorfor der ikke kan gives en præcis dato, hvornår arbejdet er helt færdig. Det kan dog allerede nu ses, at uret er lavet og fungerer, takket være lokale sponsorer.

 

Sensommeren 2021

Arbejdet skrider frem, men der er stadig lang vej igen.
Taget er fjernet og spærrene er repareret, så der nu snart kan lægtes og lægges nyt tag.
Murene er ved at at blive renset af og der gøres klar til kalkning og forstærkning med ankre.
Se billederne nederst på siden.

 

5. maj 2021

Så blev stilladsfirmaet færdig og håndværkerne begyndte arbejdet den 3. maj 2021.

Det første projekt er at få afrenset tårnet og en sandblæser er godt i gang. Det kan give lidt støv som forhåbentligt fanges af plastinddækningen, og skal vi glæde os over regnen p.t., er den med til at dæmpe det støv, der måtte undslippe inddækningen. Sandblæsningen forventes afsluttet inden for de næste 2 uger.

 

25. april 2021

Så er der snart klar til håndværkerne.

Med lang tids tilløb er renovering af Ringe Kirkes tårn nu i gang.

For mere end 3 år siden blev tårnets tilstand nøje gennemgået og det stod klart, at der skulle gennemføres en gennemgribende renovering.

De 3 år er så brugt på at få projektet godkendt i provstiet, stiftet og Nationalmuseet, og også til at skaffe den nødvendige finansiering.

Det er murværket, taget, skotrender, ja faktisk alle udvendige overflader, der skal renoveres, men ikke mindst er det ankrene, der er fastgjort til de indvendige bygningsdele såsom bjælker og spær, der er i kritisk tilstand. Renoveringen kommer således også til at omfatte en del indvendigt i tårnet.

Renoveringen ændrer ikke noget på kirkens udseende, udover at kirkens ur også renoveres og fremover vil kunne vise aktuelt klokkeslæt, takket være lokale sponsorer.

Opstår der ikke noget uforudset er det forventningen, at renoveringen vil være afsluttet sidst på året i 2021.