Årets gang på kirkegården

Årets gang på kirkegården

Formålet med Ringe kirkegård er først og fremmest at være en værdig begravelsesplads for afdøde med tilknytning til Ringe sogn.

De ansatte ved kirkegården bistår ved begravelser og urnenedsættelser.

Og for at sikre, at gravsteder og fællesarealer på kirkegården er frodige og velholdte, udfører vi en række opgaver, som i store træk beskrives nedenfor.

Højtidernes placering i kalenderen og vejrets skiften betyder, at tidspunktet for og omfanget af opgaverne varierer fra år til år.

Forår

I marts fjernes grandækningen fra de gravsteder, som vi dækkede i efteråret.

De vinterfyrede gartnere genansættes, og forårsarbejdet på kirkegården går for alvor i gang.

Skiltningen på gravstederne kontrolleres, så vi kan se, hvilke gravsteder, der skal renholdes, dvs. hvor der er aftalt pleje og vedligeholdelse / udvidet pleje og vedligeholdelse.

Der ryddes op efter vinteren på de gravsteder, hvor der er aftale om renholdelse og på fællesarealerne.

I marts og april skifter vi enkelte planter på gravsteder med aftaler om udvidet pleje og vedligeholdelse (gias-aftale), og vi anlægger gravsteder, hvor der har været begravelser i efteråret.

Fra midt i marts eller først i april bliver græsplænerne igen slået regelmæssigt. Den regelmæssige pleje og vedligeholdelse af gravstederne påbegyndes. Visne buketter bliver fjernet ugentligt fra såvel fællesplænerne som fra de individuelle gravsteder. De individuelle gravsteder, som vi har forpligtet os til at renholde, bliver luget ca. hver 3. uge vækstsæsonen igennem.

Plænerne og udvalgte buske og hække får gødning, og vi beskærer roser, potentilla, hortensia og andre buske.

Ca. 1. april planter vi forårsblomster efter at bedene er forberedt dertil. Plantningen skal gerne være afsluttet inden påske, men hvis påsken falder tidligt eller der er sne og frost, kan plantningen blive forsinket.

Efter påske rydder vi igen op på plænegravstederne. Kurve, lanterner, kranse, pynt i sten glas, keramik og metal samles ind. De indsamlede genstande opbevares på materialepladsen i 2 måneder, hvorefter de smides ud.

I marts eller april sendes fakturaer ud til de gravstedsindehavere, som har aftaler om gravstedsvedligholdelse på årlig regning. Der er vedhæftet et indbetalingskort til fakturaen, som bedes benyttet. Vi kan desværre ikke tage imod kontant betaling.

I maj hvor alt gror, bruger vi meget tid på renholdelse af gravstederne, græsslåning, renholdelse af gange og belægninger. Blomster og nyplantninger bliver vandet efter behov.

Sommer

Ca. 1. juni planter vi sommerblomster, især isbegonier, på de gravsteder, hvor sommerblomster er bestilt. Plantningen skal gerne være udført omkring Grundlovsdag

I juni, juli og august fortsætter vi med renholdelse af gravsteder og fællesarealer samt græsklipning.

Efter behov vander vi sommerblomster og nyplantninger på gravsteder og på fællesarealerne.

Vi planter ikke nyt eller skifter flerårige planter på gravstederne i maj, juni, juli og august, fordi der ofte bliver for tørt til at plantningerne lykkes.

I løbet af sommeren kontrollerer kirkegårdslederen, at de gravsteder, som vedligeholdes af gravstedsindehaverne, opfylder vedtægtens krav. Hvis det skønnes nødvendigt, sendes der en påmindelse til gravstedsindehaveren om at bringe gravstedet i orden.

Fra ca. midt i juli klipper vi bøge-, fjeldribs-, og takshække.

I løbet af juni, juli og august afvikler vi sommerferie på skift.

Fra ca. midt i august bliver thujahækkene klippet. Hækklipningen varer det meste af september måned med.

Efterår

I september og oktober fortsætter vi med renholdelse af gravsteder og fællesarealer samt græsklipning.

Vi udskifter vedplanter, lyng, stauder og andre flerårige planter på gravsteder, hvor udskiftning er bestilt og på gravsteder med aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse (gias-aftale).

Og vi anlægger gravsteder, hvor der har været begravelser i foråret.

Omkring uge 42 holder vi efterårsferie på skift.

Sidst i oktober gør vi gravsteder og materialer klar til grandækningssæsonen.

I oktober eller november sender kirkegårdslederen hjemfaldsbreve til gravstedsindehavere, hvis gravsteders brugsperiode udløber til pr 31. december.

Ca. 1. november begynder vi grandækningen på de gravsteder, hvor dette er bestilt. Det er muligt at bestille grandækning indtil ca. 15. november.

Vinter

Midt i december er arbejdet med grandækning ved at være afsluttet, og vi siger farvel og tak for året til to gartnere.

Bestilte puder, kranse og juletulipaner lægges ud på gravstederne på dette tidspunkt.

Jul og nytår. Hvis der ikke er begravelse eller behov for glatførebekæmpelse, forsøger vi at afspadsere eller holde ferie. Kirken bliver derfor ikke låst op i dagene mellem jul og nytår.

I vintermånederne , hvor der kun er tre medarbejdere på kirkegården, bruges tiden på at rive blade; opretning af mindeplader, stendiger og kantsten; rensning af nedløbsbrønde; beskæring af træer og randbeplantning; fornyelse og sløjfning af gravsteder; glatførebekæmpelse mv.

I januar fjerner vi julepynt, visne blomster og udtjente dekorationer fra plænegravstederne. Pynt som f.eks. granguirlander, der ikke er decideret julepynt, får lov at blive liggende. De fleste af de indsamlede genstande smides ud, mens nogle få ting opbevares på materialepladsen.

I løbet af februar ryddes de gravsteder, hvis brugsperiode udløb 31. december året før og som de pårørende ikke har ønsket at forny.

Sidst i februar fjernes al vinter- og julepynt (mospuder, lys, kranse, figurer mv.) fra plænerne og fra de individuelle gravsteder, hvor der er en aftale om renholdelse (pleje og vedligeholdelse / udvidet pleje og vedligeholdelse). De fleste af de indsamlede genstande smides ud, mens nogle få ting opbevares på materialepladsen.