Gravsteder med hæk

Kistegravsted med hæk: Den velkendte gravstedstype med plads til et varierende antal kister, fredningstiden er 20 år. Hvis en urne nedsættes i et kistegravsted, er fredningstiden 10 år. Inden for kirkegårdsvedtægtens rammer er her plads til at give gravstedet et personligt præg med gravsten, belægning og beplantning. Som pårørende kan man enten vedligeholde gravstedet selv eller lave en vedligeholdelsesaftale med kirkegården. Aftalen afregnes efter de til enhver tid gældende takster. (Afdeling B til Y) 

Urnegravsted med hæk: Et mindre gravsted, hvor der er plads til fire urner. Fredningstiden er 10 år. Også her er der mulighed for, inden for kirkegårdsvedtægtens rammer, at give gravstedet et personligt udtryk. Som pårørende kan man enten vedligeholde gravstedet selv eller lave en vedligeholdelsesaftale med kirkegården. Aftalen afregnes efter de til enhver tid gældende takster. ( Afdeling A, H, P og U )

Toften - urnegravsted uden perlesten med beplantning som baggrund: Et mindre gravsted, hvor der er plads til tre urner. Fredningstiden er 10 år. Også her er der mulighed for, indenfor kirkegårdsvedtægtens rammer, at give gravstedet et personligt udtryk. Som pårørende kan man enten vedligeholde gravstedet selv eller lave en vedligeholdelsesaftale med kirkegården. Aftalen afregnes efter de til enhver tid gældende takster.