Gravsteder uden hæk

Engen 1 og 2 - urnebegravelse i plæne med granitplade: Her er fredningstiden 10 år og der er plads til fire urner ved hver plade. Der lægges vægt på, at gravstederne har et ensartet udtryk, og derfor er der krav om, at granitpladen skal have en størrelse på 40 x 60 cm. Pladens bogstaver må ikke være påsatte, men skal enten være sandblæst med maling eller dybdeblæst uden maling. Blomster må kun anbringes i en nedgravet gravstedsvase, og der må ikke anbringes potter, skåle eller lignende på plænen. I december måned accepteres gravpynt i begrænset omfang. Ved valg af denne type gravsted forpligter man sig til at tegne en forudbetalt vedligeholdelsesaftale for 10 år.

Engen - urnebegravelse i anonym plæne: Fredningstiden er også her 10 år, og der kan nedsættes en urne i hver plads. Her er ingen personlig gravsten, men et fælles monument, hvor blomster og anden udsmykning skal placeres. Det er ikke tilladt at lægge blomster på plænen. Man forpligter sig til at tegne en forudbetalt vedligeholdelsesaftale for 10 år.

Egelunden - kistebegravelse i plæne med granitplade: Den første begravede skal være en kistebegravelse ved denne gravstedstype. Efterfølgende begravede må dog gerne være urnebegravelser. Fredningstiden er her 20 år ved kistebegravelser og hvis der nedsættes en urne i gravstedet, er fredningstiden 10 år. Der er plads til to kistebegravelser og fire urnebegravelser ved hver plade. Der lægges vægt på, at gravstederne har et ensartet udtryk, og derfor er der krav om, at granitpladen skal have en størrelse på 40 x 60 cm. Pladens bogstaver må ikke være påsatte, men skal enten være sandblæst med maling eller dybdeblæst uden maling. Blomster må kun anbringes i en nedgravet gravstedsvase, og der må ikke anbringes potter, skåle eller lignende på plænen. I december måned accepteres gravpynt i begrænset omfang. Ved valg af denne type gravsted forpligter man sig til at tegne en forudbetalt vedligeholdelsesaftale for 10 år.