Særlige gravsteder

Kirkegården rummer en lang historie og den er blevet udvidet i flere omgange fra 1890 og sidste udvidelse i 1950.

En del bevaringsværdige gravsten er nu samlet nord for kirken med blandt andet et jernkors over Louise Brandt. Historien bag dette kors, er at afdøde blev begravet på Hillerslev kirkegård. Hvordan gravmindet er havnet på Ringe Kirkegård står hen i det uvisse.

Gå på opdagelse. Her er en lille guide, som bliver opdateret.

Venstrebonde og forhenværende statsminister Erik Eriksen og hustru Else Eriksen. Han var statsminister 1950-1953 og var med til at ændre grundloven og sikre kvindelig arvefølge i kongehuset. Der står en statue af Erik Eriksen på torvet i Ringe. Ved hans grav blev der plantet et egetræ - et motiv som han havde i sit våbenskjold. I øvrigt forærede Eriksen præstestolen til kirken. Stolen stammer fra det daværende landsting på Christiansborg.